30-07-2018 Orhan Keskinsoy

Datça Kni­dos Briç Ku­lü­bü Der­ne­ği yeni bir Briç Ku­lü­bü ku­rul­du.
22 Tem­muz 2018 Pazar günü 100(yüz) ün üze­rin­de ka­tı­lım­cı ile açı­lış tur­nu­va­sı ya­pıl­dı. Tur­nu­va­ya Datça ve Muğla yakın çev­re­sin­de 60'ın üze­rin­de oyun­cu ka­tıl­dı.
Bi­lin­di­ği gibi Datça'da bu ikin­ci bir Briç Ku­lü­bü oldu. Kulüp önü­müz­de­ki gün­ler­de,SPOR ku­lü­bü sta­tü­sü­ne de ka­vu­şa­cak. Ay­rı­ca Eylül ayın­dan sonra pe­ri­yo­dik briç kurs­la­rı dü­zen­le­yecek
Şu anda Pa­zar­te­si,Çar­şam­ba,Cuma ve Pazar gün­le­ri tur­nu­va dü­zen­len­mek­te­dir.
Tüm briç se­ver­le­re du­yu­ru­lur.


Bu yazı 1519 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer