GÜNDEM
KAYMAKAM HAMDİ ÜNCÜ YENİ YARDIM KAMPANYALARI  HAKKINDA AÇIKLAMALAR’DA BULUNDU
Kay­ma­kam­lık­tan Doğum yar­dı­mı ve asker,yetim,öksüz Ço­cu­ğu yar­dı­mı kap­sa­mın­da yar­dım kam­pan­ya­la­rı baş­la..
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ANLAMLI  BİR GECEYLE ANILDI
Hacı Bek­ta­şi Veli Ana­do­lu Kültür Mer­ke­zi'nin des­te­ği ve Ata İnşaat'ın sponsr­lu­ğuy­la dü­zen­le­nen Mah­su­ni Ş..
GEBEKUM'DA “OFF ROAD” TEHDİDİ
Dört çe­ker­li araç­lar­la Ge­be­kum Doğa Parkı'nın al­tı­nı üs­tü­ne ge­ti­ri­yor­lar.
BETCE SANAT MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI
İlçe­miz­de fa­ali­ye­te ge-çen Betçe Sanat Mer­ke­zi, İlçe Kay­ma­ka­mı Hamdi Üncü ta­ra­fın­dan açıl­dı. ..
DATÇA KAYMAKAMLIĞI'NDAN  KALİTELİ TURİZM ATAĞI
Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan iş­let­me­le­re tu­rizm hij­yen kurs­la­rı ve­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di...
UNESCO DATÇA'YI TANITTI
İlçe­miz dünya plaj­la­rı ara­sın­da­ki ye­ri­ni aldı.Ta­nı­tım amaç­lı ya­pı­lan bro­şür­ler­de Datça ta­nı­tıl­dı...
ARAMA
YAZARLAR
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer