05-11-2018 19:12 GÜNDEM

YA­RA­LI TURİSTİ DATÇA SAHİL GÜ­VENLİK EKİPLERİ KUR­TAR­DI

Sebiha ARSLAN : Datça' da yü­rü­yüş sı­ra­sın­da ra­hat­sız­la­nan Uk­ray­na uy­ruk­lu Hanna Ko­sa­rı­eva (46), Datça Sahil Gü­ven­lik TCSG-26 Komutanlığı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mü­da­ha­le edi­le­rek , Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı.

YA­RA­LI TURİSTİ DATÇA SAHİL GÜ­VENLİK EKİPLERİ KUR­TAR­DI

 

Edi­ni­len bil­gi­ye göre ; 4 Kasım Pazar akşam sa­at­le­rin­de Datça bir ote­lin yet­ki­li­si ta­ra­fın­dan ,acil sağ­lık ekip­le­ri­ne otel­le­rin­de ko­nak­la­yan Uk­ray­na uy­ruk­lu Hanna Ko­sa­rı­eva' nın Domuz Çu­ku­ru Mev­kii'nde doğa yü­rü­yü­şü yap­tı­ğı sı­ra­da aya­ğı­nı burk­tu­ğu­nu bil­dir­di. İhbar üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen sağ­lık ekip­le­ri or­man­lık alana ka­ra­yo­lu ile ula­şa­ma­yın­ca Güney Ege Grup Ko­mu­tan­lı­ğı'ndan yar­dım is­te­di. Bunun üze­ri­ne Datça Li­ma­nı'ndan ha­re­ket eden Datça Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri 15 da­ki­ka için­de Domuz Çu­ku­ru Mev­kii'ne ulaş­tı. Ko­sa­rı­eva bota alı­na­rak li­man­da bek­le­yen sağ­lık ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rı­lan Ko­sa­rı­eva'nın aya­ğın­da in­cel­me ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Bu haber 504 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer