20-11-2020 20:07 GÜNDEM

YA­KA­LAN­MA ANI VE ŞAŞ­KIN­LI­ĞI POLİS'İ BİLE GÜ­LÜM­SET­Tİ

Sebiha ARSLAN : Datça'da va­tan­daş­la­rın can gü­ven­lik­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve can ka­yıp­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si ama­cıy­la tra­fik de­ne­tim­le­ri art­tı­rıl­dı. İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Kum­luk ve Has­ta­ne altı Plaj­la­rı önü ile Sevgi Yolu üze­rin­de yap­tı­ğı de­ne­tim­ler­de va­tan­daş­la­ra uya­rı­da bu­lun­du ku­ral­la­ra uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­len­di.

YA­KA­LAN­MA ANI VE ŞAŞ­KIN­LI­ĞI POLİS'İ BİLE GÜ­LÜM­SET­Tİ

''Ne bu­lu­yor­sa Ma­ra­do­na­yı bu­lu­yor''
Kum­luk Pla­jın­da res­to­ran iş­let­me­ci­li­ği yapan Ma­ro­do­na la­kap­lı Akif Fidan'ın yü­rü­yüş yo­lun­dan mo­to­sik­le­tiy­le iş ye­ri­ne mal­ze­me ta­şır­ken ,Po­lis­le­re ya­ka­lan­ma anı ve şaş­kın­lı­ğı ,Polis me­mu­ru­nu ve et­raf­ta­ki va­tan­daş­la­rı gü­lüm­set­ti.Panik ile ken­di­si­ne uza­tı­lan mas­ke­yi' de bir süre ta­ka­ma­yan Fidan'' çekin zaten ne bu­lu­yor­sa Ma­ra­do­na­yı bu­lu­yor'' dedi.
Po­li­sin, ceza ke­sil­me­ye­ce­ği­ni, uya­rı­da bu­lu­nul­du­ğu­nu söy­len­me­siy­le Fidan rahat bir nefes aldı.

Ay­rı­ca ekip­ler ,İlçe mer­ke­zin­de tra­fik ku­ral­la­rı­nı ihlal eden sü­rü­cü­le­ri, MO­BE­SE ka­me­ra­la­rın­dan tes­pit ede­rek cezai işlem uy­gu­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.11 mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü­ne ise tra­fik levha ve işa­ret­le­ri­ne uy­ma­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le 132 'şer TL idari para ce­za­sı ke­sil­di.


Bu haber 1632 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer