13-02-2020 17:24 GÜNDEM

U-14 BÖLGE BAS­KET­BOL ŞAM­Pİ­YO­NA­SI BAŞ­LA­DI

Rıza EZER : Tür­ki­ye Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu alt yapı fa­ali­yet­le­ri prog­ra­mın­da yer alan U14 Kız­lar Bölge Şam­pi­yo­na­sı Datça Be­le­di­yes­por' un da ka­tı­lı­mıy­la 11-14 Şubat 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da Is­par­ta'da 6 Mart Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.

U-14 BÖLGE BAS­KET­BOL ŞAM­Pİ­YO­NA­SI BAŞ­LA­DI

 


13 il ta­kı­mı­nın ka­tıl­dı­ğı Bölge Şam­pi­yo­na­sı he­ye­can baş­la­dı. Mü­sa­ba­ka­lar Is­par­ta 6 Mart Spor Sa­lo­nun­da oy­na­nı­yor. Bölge Şam­pi­yo­na­sı'na ka­tı­lan ta­kım­lar ise şöyle: Muğla'dan Datça Be­le­di­yes­por, "Afyon Mer­kez Gazi En­düst­ri Mes­lek Li­se­si Genç­lik ve Spor, An­tal­ya Bas­ket­bol Genç­lik ve Spor, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ASAT Genç­lik ve Spor, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por, İzmir Bal­ço­va Be­le­di­ye Ter­mal Spor, Ma­ni­sa Bas­ket­ma­nia Bas­ket­bol İhti­sas Spor, İzmir Ege Mega Spor, Is­par­ta Pro­fes­yo­nel Eği­tim Genç­lik ve Spor, Ma­ni­sa Yunus Emre Be­le­di­yes­por, De­niz­li Say­gın Spor, De­niz­li Ser­ver­ga­zi Bas­ket­bol Spor, Is­par­ta Şam­pi­yon­lar Spor.


Bu haber 1968 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer