19-11-2020 17:25 GÜNDEM

MER­Dİ­VEN­LER­DEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Sebiha ARSLAN : Datça mer­kez­de otur­du­ğu evin mer­di­ven­le­rin­den düşen yaşlı adam ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

MER­Dİ­VEN­LER­DEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Bur­gaz yolu, Gö­ko­va Güneş si­te­sin­de ika­met eden Özcan Kıran (81) evi­nin ikin­ci ka­tı­na çık­mak is­ter­ken mer­di­ven­ler­den düştü. Bir­lik­te ya­şa­dı­ğı Eşi ve an­ne­si du­ru­mu fark ede­rek , 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay ye­ri­ne gelen sağ­lık gö­rev­li­le­ri, İlk mü­da­ha­le­sinin ar­dın­dan Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Ta­lih­siz adam tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı


Bu haber 1154 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer