21-02-2020 12:08 GÜNDEM

KONUT SA­TIŞ­LA­RI YÜZDE 79,0 ARTTI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TUİK) 2020 yılı Ocak ayı Konut Satış İsta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da Muğla ve ilçelerinin konut sa­tış­la­rında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,0 arttığı belirtildi.

KONUT SA­TIŞ­LA­RI YÜZDE 79,0 ARTTI

 


Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan Yü­ce­dağ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre ,Muğla'da konut sa­tış­la­rı 2020 Ocak ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %79,0 ora­nın­da ar­ta­rak 1 534 oldu. Bu sa­tış­la­rın 381'i ilk satış, 1 153'ü ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 21 251 konut sa­tı­şı ve %18,7 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul'u, 11 989 konut sa­tı­şı ve %10,6 pay ile An­ka­ra, 7 212 konut sa­tı­şı ve %6,3 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 7 konut ile Hak­ka­ri, 11 konut ile Ar­da­han ve 38 konut ile Bay­burt oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,4'lük payla 21. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %603,8 arttı
Muğla'da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %603,8 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 556 oldu. 556 ipo­tek­li sa­tı­şın 163'ü ilk satış, 393'ü ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 42 237 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %37,2 olur­ken bu oran Muğla ili için %36,2 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %25,7 arttı
Muğla'da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %25,7 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 978 oldu. Bu sa­tış­la­rın 218'si ilk satış, 760'ı ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 71 378 konut diğer satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di.
Ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rı %15,7 arttı
Muğla ilin­de Ocak ayın­da ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %15,7 ora­nın­da ar­ta­rak 59 oldu. Ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rın­da, Ocak ayın­da ilk sı­ra­yı 1 875 konut ile İstan­bul aldı. İstan­bul ilini sı­ra­sıy­la 762 konut sa­tı­şı ile An­tal­ya, 235 konut sa­tı­şı ile An­ka­ra, 163 konut sa­tı­şı ile Bursa ve 128 konut sa­tı­şı ile Ya­lo­va iz­le­di.


Bu haber 1602 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer