14-01-2021 17:29 GÜNDEM

KONUT SA­TIŞ­LA­RI %27,8 AZAL­DI

Rıza EZER : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 yılı Ara­lık ayı Konut Satış İsta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla ilin­de;Konut sa­tış­la­rı %27,8 azal­dı

KONUT SA­TIŞ­LA­RI %27,8 AZAL­DI

Muğla'da konut sa­tış­la­rı 2020 Ara­lık ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %27,8 ora­nın­da aza­la­rak 1 882 oldu. Bu sa­tış­la­rın 700'ü ilk satış, 1 182'si ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 20 236 konut sa­tı­şı ve %19,1 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul'u, 9 990 konut sa­tı­şı ve %9,4 pay ile An­ka­ra, 5 794 konut sa­tı­şı ve %5,5 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 18 konut ile Ar­da­han, 20 konut ile Hak­ka­ri ve 100 konut ile Bay­burt oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,8'lik payla 15. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %34,8 azal­dı
Muğla'da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %34,8 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 478 oldu. 478 ipo­tek­li sa­tı­şın 296'sı ilk satış, 182'si ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 14 631 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %13,8 olur­ken bu oran Muğla ili için %25,4 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %25,1 azal­dı
Muğla'da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %25,1 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 1 404 oldu. Bu sa­tış­la­rın 404'ü ilk satış, 1 000'i ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 91 350 konut diğer satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di.


Bu haber 856 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer