24-02-2020 18:00 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN'A 'VERGİ HAF­TA­SI' Zİ­YA­RE­Tİ

Rıza EZER : Datça Vergi Da­ire­si Mü­dü­rü Zafer Pa­la­lı Vergi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la kurum per­so­nel­le­riy­le bir­lik­te Kay­ma­kam Mesut Çoban'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

KAY­MA­KAM ÇOBAN'A 'VERGİ HAF­TA­SI' Zİ­YA­RE­Tİ

 

Ka­mu­oyun­da vergi bi­lin­ci­nin oluş­tu­rul­ma­sı, ver­gi­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne be­nim­se­til­me­si ve ver­gi­yi gö­nül­lü ola­rak ödeme alış­kan­lı­ğı­nın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 24 Şubat - 01 Mart 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Vergi Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da; Müdür Pa­la­lı kurum per­so­nel­le­riy­le bir­lik­te Kay­ma­kam Mesut Çoban'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

31. Vergi Haf­ta­sı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri hak­kın­da Müdür Pa­la­lı 'dan bil­gi­ler alan Kay­ma­kam Çoban vergi da­ire­si ça­lı­şan­la­rı­nın vergi haf­ta­sını kut­la­ya­rak zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­tir­di. Vergi Da­ire­si he­ye­ti ise Kay­ma­kam Çoban'a çiçek tak­dim et­ti­.


Bu haber 1375 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer