18-08-2021 01:19 GÜNDEM

DATÇA'DA HIR­SIZ­LIK YAP­TI­LAR İZMİR­'DE YA­KA­LAN­DI­LAR

Sebiha ARSLAN: Datça 'da 4 ayrı evden hır­sız­lık yap­tık­la­rı iddia edi­len 2 kişi, İzmir Buca'da Polis uy­gu­la­ma­sın­da ya­ka­la­na­rak Datça'ya ge­ti­ril­di.

DATÇA'DA HIR­SIZ­LIK YAP­TI­LAR İZMİR­'DE YA­KA­LAN­DI­LAR

 

Datça'da, son gün­ler­de , 4 evde mey­da­na gelen hır­sız­lık olayı ile il­gi­li Polis ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. Bir uzman ast­su­ba­ya ait bey­lik ta­ban­ca­sı­nın ça­lın­dı­ğı öğ­re­nil­di.
İzmir'in Buca il­çe­sin­de, uy­gu­la­ma yapan Polis, üzer­le­rin­de ça­lın­tı ta­ban­ca bu­lu­nan B.G. (17) ve Ş. D.'yi (17) gö­zal­tı­na aldı. İki şüp­he­li­nin yan­la­rın­da bu­lu­nan çan­ta­lar­da ya­pı­lan ara­ma­da ise Datça'dan ça­lın­dık­la­rı be­lir­le­nen 3 adet cep te­le­fo­nu, 1 fo­toğ­raf ma­ki­ne­si, 1 kol saati ile ça­lın­tı ta­ban­ca­ya ait şar­jör ve mermi ele ge­çi­ril­di. Buca'dan Datça'ya ge­ti­ri­len şüp­he­li iki  kişi cezalandırılmak üzere  adli makamlara sevk edildi .
HIR­SIZ­LA­RIN YENİ TAKTİĞİ EV­LE­RE YU­MUR­TA ATMAK
İlçe­miz­de son gün­ler­de ya­şa­nan hır­sız­lık olay­la­rın­da, hır­sız­la­rın yeni tak­ti­ği­nin ev­le­re yu­mur­ta atmak ola­bi­le­ce­ği yönde.
Ön­ce­den be­lir­le­dik­le­ri ev­le­re, yu­mur­ta atan hır­sız­lar, yu­mur­ta­nın te­miz­le­nip te­miz­len­me­di­ği­ne bakıp ona göre gi­ri­lecek ev­le­ri be­lir­li­yor.

İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Hır­sız­la­rın yu­mur­ta­lı işa­ret­le­me­si­ne ve şüp­he­li du­rum­lar­da hemen 155 ile 112 no 'lu te­le­fo­nu aran­ma­la­rı is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal gü­ven­li­ği için 7/24 Ha­zı­rız dedi.


Bu haber 3763 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer