17-07-2019 15:40 GÜNDEM

DATÇA’DA HA­VA­DAN TRAFİK DENETİMİ BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da Polis ve Jan­dar­ma ekip­le­ri he­li­kop­ter­ler­le tra­fik uy­gu­la­ma­sı yaptı.

DATÇA’DA HA­VA­DAN TRAFİK DENETİMİ BAŞ­LA­DI

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de, yaz se­zo­nu bo­yun­ca hiz­met ve­recek ka­me­ra do­na­nı­mı­na sahip polis he­li­kop­te­ri, il­çe­miz­de bu gün uy­gu­la­ma baş­lat­tı. Gece ve gün­düz ha­va­dan gö­rün­tü kay­det­me özel­li­ği­ne sahip he­li­kop­ter, Datça ,Mar­ma­ris,Men­te­şe ilçe giriş ve çı­kı­şın­da yakın araç ta­ki­bi yaptı.
He­li­kop­ter­de­ki gö­rün­tü­ler, uy­gu­la­ma nok­ta­sı­na ak­ta­rı­la­rak, kural ih­la­li yapan araç­lar dur­du­rul­du.
İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Tra­fik Tes­cil ve De­net­le­me Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de il­çe­de çok sa­yı­da yerde uy­gu­la­ma nok­ta­sı oluş­tu­ra­rak de­ne­tim yaptı.
He­li­kop­ter­den ha­ta­lı sol­la­ma, ha­ta­lı şerit de­ğiş­tir­me yap­tı­ğı, em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­dı­ğı bil­di­ri­len araç­lar, uy­gu­la­ma nok­ta­la­rın­da dur­du­rul­du. Bu sü­rü­cü­ler­den ba­zı­la­rı, yap­tık­la­rı ha­ta­la­rın he­li­kop­ter­den tes­pit edil­di­ği­ni öğ­re­nin­ce şa­şır­dı.
Sü­rü­cü­le­re, em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­la­rı ve seyir ha­lin­dey­ken cep te­le­fo­nuy­la ko­nuş­ma­ma­la­rı gibi uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du.


Bu haber 987 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer