22-09-2020 11:52 GÜNDEM

DATÇA'DA ÇEV­RECİLER 60 POŞET ÇÖP TOP­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da, Ulus­la­ra­ra­sı Kıyı Te­miz­le­me Gü­nün­de ,Kargı Koyu ve Bil­lur­kent ara­sın­da­ki 20 Km lik Sahil Bo­yun­ca ,gö­nül­lü çev­re­ci­le­rin yap­tı­ğı te­miz­lik­te 60 büyük poşet çöp top­la­dı.

DATÇA'DA ÇEV­RECİLER 60 POŞET ÇÖP TOP­LA­DI

Cu­mar­te­si günü (19.09.2020) Datça bir grup çev­re­ci ta­ra­fın­dan kıyı te­miz­li­ği ya­pıl­dı. Gün boyu ya­pı­lan te­miz­lik ça­lış­ma­sın­da top­lam 60 büyük çöp po­şe­ti do­lu­su çöp top­lan­dı.
Datça Ama­tör De­niz­ci­ler ve Gemi Adam­la­rı Der­ne­ği ile Datça Be­le­di­ye­si'nin ön­cü­lü­ğün­de, gö­nül­lü çev­re­ci­le­rin ka­tı­lı­mı ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­te, Kargı Koyu'ndan baş­la­ya­rak; 20 ki­lo­met­re­lik kıyı şe­ri­din­de te­miz­lik ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Gün boyu süren et­kin­lik­te, 60 büyük çöp po­şe­ti do­lu­su çöp top­lan­dı. Tu­rizm se­zo­nu­nun sona er­me­sin­den sonra ta­til­ci­le­rin ge­ri­de bı­rak­tı­ğı özel­lik­le pet şişe ,te­ne­ke ku­tu­lar ve si­ga­ra iz­ma­rit­le­rin­den arın­dı­rıl­dı.
Top­la­nan çöp­ler, katı atık de­po­la­ma te­sis­le­ri­ne gön­de­ril­mek üzere be­le­di­ye te­miz­lik ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di.


Bu haber 771 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer