03-08-2020 18:39 GÜNDEM

DATÇA'DA 37 DÜ­ZENSİZ GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça açık­la­rın­da, ya­sa­dı­şı yol­lar­dan yurt dı­şı­na çık­ma­ya ça­lı­şan 37 dü­zen­siz göç­men, Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce ya­ka­lan­dı.

DATÇA'DA 37 DÜ­ZENSİZ GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

Yasa dışı ge­çiş­ler­le mü­ca­de­le­ye devam eden Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağlı ekip­ler, Datça Aktur Tatil Si­te­si Ku­ru­ca­bük açık­la­rın­da bu gün (03.08.2020) sabah sa­at­le­rin­de las­tik botun içe­ri­sin­de, kaçak göç­men­le­rin bu­lun­du­ğu ih­ba­rı üze­ri­ne ha­re­ke­te geçti.
Mar­ma­ris'ten kal­kan Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağlı TCSG 82 isim­li sahil gü­ven­lik botu ile böl­ge­de in­ce­le­me yapan ekip­ler, saat 07.30 sı­ra­la­rın­da 6 met­re­lik las­tik bir botun içe­ri­sin­de dü­zen­siz göç­men­le­rin bu­lun­du­ğu­nu tes­pit etti.
Yu­na­nis­tan'ın Söm­be­ki (Simi) Adası'na git­mek üzere seyir ha­lin­de iken dur­du­ru­lan botun içe­ri­sin­de­ki Güney Af­ri­ka uy­ruk­lu 37 dü­zen­siz göç­men, 22'sinin erkek, 10'u kadın, 5'inin ise çocuk ol­du­ğu be­lir­len­di.
Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce, Datça Li­ma­nı'na ge­ti­ri­len kaçak göç­men­le­rin, kim­lik tes­pit ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, Muğla Göç İda­re­si'ne tes­lim edi­le­ceği belirtildi.


Bu haber 1068 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer