06-08-2018 18:17 GÜNDEM

DATÇA, TÜR­Kİ­YE'NİN EN İYİ DALIŞ NOK­TA­LA­RI ARA­SIN­DA

Sebiha ARSLAN : En Son Haber com si­te­si­nin araş­tır­ma­sı­na göre Datça en iyi 10 dalış nok­ta­la­rı ara­sın­da.

DATÇA, TÜR­Kİ­YE'NİN EN İYİ DALIŞ NOK­TA­LA­RI ARA­SIN­DA


‘'Ak­var­yu­mun içine bak­mak­tan bı­kan­lar, bir de için­den et­ra­fa bak­ma­yı de­ne­yin. Tür­ki­ye'nin en iyi dalış nok­ta­la­rı­na gi­di­yo­ruz!'' diyen Ay­bü­ke Sen­gir'in En Son Haber. ?com daki Tür­ki­ye'nin en iyi dalış nok­ta­la­rı Ara­sı­n­da ki Datça da­lış­ıyla ilgili ya­zı­sı
‘’DAT­ÇA- HİSA­RÖ­NÜ
Datça'nın ken­di­ne has, in­sa­nı çeken bir bü­yü­sü var. Doğal gü­zel­lik­le­ri, en­de­mik bit­ki­le­ri, bakir koy­la­rı­nın bunda kat­kı­sı çok büyük. Bun­la­rın ya­nın­da Datça'yı özel kılan bir yanı da Tür­ki­ye'nin en iyi dalış nok­ta­la­rın­dan biri se­çi­len Hi­sa­rö­nü'nü sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­rı­yor ol­ma­sı.
Dalış nok­ta­sı Hi­sa­rö­nü Kör­fe­zi'nde, Ata­bol Fe­ne­ri'nden batı yö­nün­de, Simi Adası açık­la­rın­da bu­lu­nu­yor. Açık de­niz­de ol­du­ğu için su­la­rı çok temiz ve görüş me­sa­fe­si çokça uzun. Su­al­tı canlı ha­ya­tı da ina­nıl­maz net gö­zü­kü­yor. Bu­ra­da bir kez dal­dı­ğı­nız­da, son­ra­ki tatil plan­la­rı­nız­dan Datça'yı eksik et­mek­te ol­duk­ça zor­la­na­cak­sı­nız.
SU DERİNLİĞİ
Nokta su de­rin­li­ği­nin 15-20 met­re­ye düş­tü­ğü, çapı bir ki­lo­met­re ve daire şek­lin­de bir sığ­lı­ğa sahip. Da­ire­nin ke­nar­la­rı ise 45-50 metre ci­var­la­rın­da kum ile bir­le­şe­rek de­rin­le­re doğru iler­li­yor. Nisan ve Mayıs ay­la­rın­da iz­ma­rit ba­lık­la­rı­nın büyük sü­rü­ler ha­lin­de üreme için top­lan­dık­la­rı zaman dal­mak ina­nıl­maz keyif ya­şa­ta­bi­lir’’.


Bu haber 779 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer