02-04-2020 14:52 GÜNDEM

DATÇA POLİSİ VE DATÇA ZABITASI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNDE ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Sebiha ARSLAN : Tüm dünyanın başına illet olan Ko­ro­navirüs ile mü­ca­de­le ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve tedbir yöntemlerini gece gündüz demeden 24 saat aralıksız devam ediyor.

DATÇA POLİSİ VE DATÇA ZABITASI KORONAVİRÜS  TEDBİRLERİNDE ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

İlçemiz İskele Mahallesinde  Çarşamba günleri  kurulan köylü pa­za­rı­nın giriş ve çı­kış­la­rın­da  ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­lerini alan Datça Polisine, Datça Belediyesi Zabıta ekipleri' de aynı özveriyi gösteriyor. Ko­ro­navirüs ile mü­ca­de­le ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ,pazarın girişine  va­tan­daş­la­rın kul­la­na­bi­le­ce­ği bir giriş ve bir çıkış ko­ri­do­ru oluş­tu­rarak, pazar içe­ri­sin­de­ki es­naf­lar ve va­tan­daş­la­rın sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­sı için' de ge­rek­li bil­gi­len­di­ril­me­leri yapılıyor.

‘'SAYIN DATÇA HALKI KENDİ  SAĞ­LI­ĞI­NIZ İÇİN SEV­DİK­LE­Rİ­NİZ İÇİN EVDE KALIN’’‘’HAYAT EVE SIĞAR''

Datça Polisi sokak sokak dolaşarak me­ga­fon'dan vatandaşı Ko­ro­navirüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da her gün 10.00  ile 20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ekip araç­la­rı­ ile dolaşarak  me­ga­fondan ,sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı ve ev­le­rin­den zo­run­lu ol­ma­dık­ça çık­ma­ma­la­rı ko­nu­la­rın­da ge­rek­li bil­gi­len­dir­me­ler yapıyor. Datça Zabıta ekipleri' de yine me­ga­fon va­sı­ta­sı ile va­tan­daş­la­ra benzer  uyarılarda bulunuyor.
Datça Polisi yaptığı anonslarla şu uyarılarda bulunuyor   
''*Sev­gi­li va­tan­daş­la­rı­mız sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uygun ha­re­ket ede­lim lüt­fen.
*So­kak­lar­da yü­rür­ken bi­ri­le­riy­le ko­nu­şur­ken ara­mı­za me­sa­fe ko­ya­lım.
* Sayın Datça halkı kendi can sağ­lı­ğı­nız için sev­dik­le­ri­niz için evde kalın. Hayat eve sığar.
*Toplu şe­kil­de bir arada dur­mak has­ta­lı­ğın bu­laş­ma­sı­nı ar­tı­rır lüt­fen ara­nı­za me­sa­fe koyun.
*Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız­dır. Zo­run­lu hal­ler dı­şın­da ev­le­ri­niz­den çık­ma­yın.''

 


Bu haber 1573 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer