05-08-2019 14:51 GÜNDEM

''DATÇA' NIN EN ESKİ FİLMİ'' İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Sebiha ARSLAN : Datça Kül­tür Sanat Da­ya­nış­ma­sı or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da , Datça Be­le­di­ye­si'nin kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen “Datça'nın En Eski Filmi” yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti.

''DATÇA' NIN EN ESKİ FİLMİ'' İZLEYİCİYLE BULUŞTU

 


Film kol­lek­si­yon­cu­su ve Datça sev­da­lı­sı olan Gök­çer Ka­ra­ağaç'ın ar­şi­vin­de­ki Datça'nın En Eski Filmi” 4 Ağus­tos Pazar günü saat 19.00'da Hı­zır­şah Kül­tür Evi'nde iz­le­yi­ciy­le bu­luş­tu.50 yıl önce Datça'ya gelen tu­rist bir aile­nin çek­ti­ği 8 mm'lik film iz­le­yen­le­ri yarım asır ön­ce­si­ne gö­tür­dü. Datça'nın eski fo­toğ­raf­la­rın­dan olu­şan ser­gi­de vardı.

Et­kin­lik­te , Datça'nın yer­li­le­ri olan Yusuf Ziya Özalp, Gül­ka­dın Taş, Sin­yor Kap­tan La­kap­lı İbra­him Günay Demir ve Meh­met Akın Pi­lav­cı eski gün­le­ri ve anı­la­rı­nı an­lat­tı. Her an­la­tım dü­şün­dür­dü ,hü­zün­len­di ve bir o kadarda  mutlu etti.
Yak­la­şık 2,5 saat süren et­kin­lik so­nun­da ko­nuk­la­ra bah­çe­de pişen keş­kek ikram edil­di.


Bu haber 514 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer