09-03-2019 16:44 GÜNDEM

DATÇA KNİDOS PAZARCILAR DERNEĞİ KURULDU

Sebiha ARSLAN : Datça ' da ilk defa kurulan ve 7 kişiden oluşan Datça Knidos Pazarcılar Derneği , dün (8 Mart Cuma ) saat 15:00 da Kapalı Pazar yerinde ,basın açıklamasıyla derneğin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA KNİDOS PAZARCILAR DERNEĞİ KURULDU

Datça Kni­dos Pa­zar­cı­lar Der­ne­k Başkanı Hülya Çakmakoğlu, derneğin tanıtım toplantısında yaptığı   basın açıklamasında şu cümleleri söyledi;

'' Datça Knidos Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği 04.03.2019' da  fi­ilen ku­rul­muş­tur. Datça  halkına Pa­zar­cı­lar es­na­fı­na ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğiy­le. 7 ki­şi­den olu­şan Hülya Çak­ma­koğ­lu, Sema Gönül, Kezban Evci, Müge Oda­baş, Mine Dişlioğlu, İmdat Çamur, Enver Aydın Der­ne­ği­mi­zin, pa­zar­cı­lar es­na­fı­nın daha iyi şart­lar­da ça­lı­şıp eko­no­mi­ye kat­kı­la­rı ol­ma­sı,üyelerimizin daha  iyi şart­lar­da ça­lış­ma­sı, pa­za­rı­mızın can­lan­ma­sı için mü­ca­de­le ve­re­ce­ği­miz der­ne­ği­mi­ze ,Datça hal­kın­dan,Sayın Kaymakamımızdan, Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mızdan, tüm Parti Baş­kan aday­la­rın­dan, Sayın Mec­lis üye­le­rin­den, Aday Aday­la­rın­dan Sayın Muh­tar ve Muh­tar aday­la­rı­mızdan, pa­zar­cı es­na­fı­mıza des­tek ol­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Pa­zar­cı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da bize des­tek ol­ma­la­rı­nı ve der­ne­ği­mi­ze üye olmala­rı­nı bek­li­yo­ruz. Datça'mıza, pa­za­rı­mızla  be­ra­ber eko­no­mik ola­rak can­lı­lık ge­tir­mek için ça­lı­şa­ca­ğız.Kadınlarımıza istihdam  ya­rat­mak, geç­miş­te kalan Datça'ya  ait el sa­nat­la­rını ye­ni­den işler hale ge­ti­rip tu­riz­me kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. Tüm Datça hal­kı­nın des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz say­gı­la­rı­mız­la'' dedi.


Bu haber 642 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer