10-09-2018 16:49 GÜNDEM

DATÇA KAY­MA­KA­MI BAKIR’IN TAYİNİ ÇIKTI

Sebiha ARSLAN : 2015 Tem­muz ayın­da İlçe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Ya­lo­va Ter­mal Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­dı.

DATÇA KAY­MA­KA­MI BAKIR’IN TAYİNİ ÇIKTI

 


Tem­muz 2015 ta­ri­hin­de İil­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır , 1 Eylül 2018 ta­rih­li 2018 yılı Mülki İdare Amir­le­ri Atama Ka­rar­na­me­siy­le Ya­lo­va Ter­mal Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­dı.
Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ise Er­ga­ni Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Atan­dı.
Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak Vehbi Bakır'a güle güle git­me­si­ni di­ler­ken,İlçe­mi­ze yeni ata­nan Mesut Çoban' hoş gel­di­niz diyoruz. Her iki­si­ne de yeni gö­rev­le­rin­de üstün ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.

471 MÜLKİ İDARE AMİ­Rİ­NİN GÖREV YERİ DE­ĞİŞ­Tİ

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan, 1 Eylül 2018 ta­ri­hin­de Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan 2018 yılı Mülki İdare Amir­le­ri Atama Ka­rar­na­me­siy­le ülke ge­ne­lin­de 471 mülki idare ami­ri­nin ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği du­yu­rul­du.


Bu haber 828 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer