11-11-2019 19:31 GÜNDEM

DATÇA GELECEĞİNE NEFES İÇİN 11 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Sebiha ARSLAN : Datça'da 11 Bin Fidan toprakla buluştu.

DATÇA GELECEĞİNE NEFES İÇİN 11 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Bu gün  (11.11.2019)  saat 11.11'de Tüm Tür­ki­ye' de eş za­man­lı ger­çek­le­şen '11 Kasım Milli Ağaç­lan­dır­ma Günü' et­kin­li­ğin­de, Datça'da 11 Bin fidan top­rak­la bu­luş­tu­rul­du.Yak­la­şık 2500 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te Kay­ma­kam Mesut Çoban Ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­re­rek ''Ge­le­ce­ğe nefes olmak ,ge­le­ce­ğe bir nefes bı­rak­mak için bu­ra­da top­lan­dık. Yük­sek bir ka­tı­lım­la bizi yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı­nız için he­pi­ni­ze ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.Fidan dikim et­kin­li­ği­nin de­tay­lı ha­be­ri ve re­sim­le­ri­ni bir son­ra­ki 1797 sa­yı­lı ,15 Kasım Cuma ta­rih­li Ga­ze­te­miz­de  ya­yın­la­na­cak­tır.


Bu haber 1555 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer