12-02-2019 14:01 GÜNDEM

DATÇA' DA TRAFİK KA­ZA­SI ;1 ÖLÜ

Sebiha ARSLAN : Reşadiye Mahallesi Kazım Yıl­maz Bul­va­rın­da mey­da­na gelen ka­za­da oto­mo­bi­lin çarp­tı­ğı mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü Sedat Taşar (55) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

DATÇA' DA TRAFİK KA­ZA­SI ;1 ÖLÜ

Kaza, bu  sabah (12.2.2019)  saat 08.15 sı­ra­la­rın­da Datça Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si Kazım Yıl­maz bul­va­rın­da mey­da­na geldi.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre; Datça Ad­li­ye­sin­de katip ola­rak görev yapan Sedat Taşar sabah işe git­mek için 07 NRP 45 pla­ka­lı mo­to­sik­le­tiy­le yola çıktı. Dört­yol mev­ki­in­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­dan yakıt alan Taşar, ad­li­ye yö­nü­ne dönüş yap­mak is­te­di. Karşı şe­ri­de orta re­füj­de­ki yaya ge­çi­di­ni kul­la­na­rak geç­me­ye ça­lı­ştığı sı­ra­da  Datça istikametinden  Mar­ma­ris yö­nü­ne seyir ha­lin­de olan Hü­se­yin K. (50) ida­re­sin­de­ki 66 HP 730 pla­ka­lı oto­mo­bil çarp­tı.
Çarp­ma­nın et­ki­siy­le metrelerce  sü­rük­le­nen Sedat Taşar, ağır ya­ra­lı ola­rak am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Taşar, bu­ra­da dok­tor­la­rın tüm mü­da­ha­le­le­ri­ne rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.


Bu haber 3569 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer