05-10-2019 19:30 GÜNDEM

DATÇA 'DA HIR­SIZ­LIK YAPAN 73 YA­ŞIN­DAKİ ŞAHIS YA­KA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da iki ayrı iş­let­me­de birer gün ara­lık­lar­la hır­sız­lık yapan O.D isim­li 73 ya­şın­da­ki va­tan­daş Polis ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.

DATÇA 'DA HIR­SIZ­LIK YAPAN 73 YA­ŞIN­DAKİ ŞAHIS YA­KA­LAN­DI


Edi­ni­len bil­gi­ye göre, dün (04.10.2019) Datça'da fa­ali­yet gös­te­ren bir koz­me­tik ile bir muh­te­lif mal­ze­me ( bal -ba­dem) sa­tı­şı yapan iki fark­lı alış - veriş mer­ke­zin­de hır­sız­lık yapan şahıs yakalanarak göz altına alındı. Olay,İşlet­me gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan gü­ven­lik ka­me­ra in­ce­le­me­sin­de bir şah­sın koz­me­tik ürün­le­ri­ni (krem, şam­pu­an vb.) ve diğer iş­let­me ise bal badem ürün­le­ri­ni ala­rak ya­nın­da ge­tir­di­ği çan­ta­sı­na koyup pa­ra­sı­nı öde­me­den ma­ğa­za­dan ay­rıl­dı­ğı­nı be­lir­le­di. Ma­ğa­za gö­rev­li­le­ri­nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne ça­lış­ma baş­la­tan Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri edindiği bilgiler doğrultusunda ürün­le­ri ma­ğa­za­dan çalan ki­şi­nin O.D isim­li şahıs ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Polis ekip­le­ri bu gün (05.10.2019) yap­tık­la­rı ope­ras­yon ile O.D isim­li şahsı gö­zal­tı­na ala­rak hak­kın­da adli tah­ki­ka­t baş­lattı.


Bu haber 1498 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer