26-03-2019 11:21 GÜNDEM

DATÇA DA “AŞIK VEY­SEL' in ÖLÜM YIL­DÖ­NÜ­MÜ - Hz. ALİ' nin DO­ĞU­MU- SUL­TAN NEV­RUZ PROG­RA­MI”GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi'nin “Aşık Vey­sel'in Ölüm Yıl­dö­nü­mü – Hz. Ali'nin Do­ğu­mu Sul­tan Nev­ruz Prog­ra­mı” Per­şem­be günü saat 18.00'de Datça Ce­me­vi' nde ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA DA “AŞIK VEY­SEL' in ÖLÜM YIL­DÖ­NÜ­MÜ - Hz. ALİ' nin DO­ĞU­MU- SUL­TAN NEV­RUZ PROG­RA­MI”GERÇEKLEŞTİ


Prog­ram, Leyla Din­çer'in ses­len­dir­di­ği “Sen­lik Ben­lik Nedir? Bırak şiiri ile baş­la­dı. Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım'ın yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan , Araş­tır­ma­cı-Ya­zar Musa Dinç Aşık Vey­sel'in ha­ya­ta ba­kı­şıy­la il­gi­li bir sunum ger­çek­leş­tir­di. Ha­ti­ce Doğaç'ın “Dost­lar Seni Unu­tur mu? adlı Vey­sel'e ya­zı­lan ya­zı­nın ar­dın­dan, Ku­bi­lay Akman'ın bağ­la­ma­sı eş­li­ğin­de Leyla Din­çer'in ses­len­dir­di­ği Aşık Vey­sel tür­kü­le­rin­den olu­şan din­le­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.
İnanç Ön­de­ri Nihat Yo­le­ri' nin Hz. Ali'nin do­ğu­mu ve Sul­tan Nev­ruz ko­nuş­ma­sı ve ya­pı­lan ik­ram­lar­la et­kin­lik sona erdi.
Prog­ra­ma CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Suat Özcan, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İYİ Parti Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Le­vent Aslan, BBP Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Rasim Uslu, CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt, çok sa­yı­da sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ve bir çok va­tan­daş ka­tıl­dı.
 


Bu haber 562 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer