31-10-2017 11:07 GÜNDEM

CUM­HU­Rİ­YET BAY­RA­MI­'NIN 94.YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇELENK VE TEBRİKAT TÖRENLERİYLE BAŞLADI

İlçemiz' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği ilk olarak 28 Ekim Cu­mar­te­si günü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın'­ da Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk koyma tö­re­ni ile baş­la­dı.

CUM­HU­Rİ­YET BAY­RA­MI­'NIN 94.YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇELENK VE TEBRİKAT TÖRENLERİYLE BAŞLADI

Saat 13:00'da  baş­layan tören Cum­hu­ri­yet Mey­dan'ında Ata­türk Anıtına çelenk sunma töreni  ile başladı . Pro­to­kol sı­ra­sı­na göre önce Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mı Çe­len­gi Vehbi Bakır , Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı Çe­len­gi, Garnizon Komutanı Yar­bay Erdim Fahri Zeren , Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Çe­len­gi Gür­sel Uçar ,Muharip Gaziler Derneği adına  Başkanı  Ferhat Ünsalan ve  Kay­ma­kam­lık ma­ka­mı ta­ra­fın­dan yö­net­me­lik ge­re­ği kabul edi­len çe­lenk­ler su­nul­du.Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­sin'den görevli tören yö­ne­ti­cisinin   komutu ile bir­lik­te bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun'­da bu­lu­nu­lup İstik­lal Mar­şı­mız söy­len­me­si ile bir­lik­te Şanlı Bay­ra­ğı­mız Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan gön­de­re çe­kil­di.28 Ekim Cumartesi  günü saat 13.30-14.15 sa­at­le­ri ara­sın­da Kay­ma­kam Vehbi Bakır Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri kabul etti. Teb­rik­le­re pro­to­kol dahil tüm yö­ne­ti­ci­ler , ga­zi­ler, okul ve kurum mü­dür­le­ri ve temsili öğrenciler katıldı.
(Not: 29 Ekim Pazar  Günü Saat  10:00 ;  Cumhuriyet
Meydanın'daki  Kutlama Programı , saat 20:00 ; Fener Alayı ve  saat 20:30 ; Cumhuriyet Bayramına özel Hüseyin Turan Konseri haberleri , yarın 1543 sayılı  gazetemizde yer alacaktır.)
       (Sebiha ARSLAN )


Bu haber 1227 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer