22-02-2019 10:36 GÜNDEM

BÜYÜK HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

DATÇA , AÇIK DENİZ YÜZME MARATONUNA HAZIR Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si or­ga­ni­zas­yo­nluğunda , her yıl düzenlenen ve bu yıl 13. 'üncüsü gerçekleşecek olan Datça Açık Deniz Yüzme Maratonu heyecanı yarın ( 23.02.2019 Cumartesi) Kumluk Plajında saat 11:00 da başlıyor. Datça Kaymakamı Mesut Çoban ,gerçekleşecek organizasyonun sıkıntısız geçmesi için son tedbir toplantısını düzenledi.

BÜYÜK HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

 

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı top­lan­tı sa­lo­nun­da Kay­ma­kam Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan ,Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan ,Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı Ra­ma­zan Tural, ,Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,İlçe Sağ­lık Mü­dü­rü Yonca İnan ve Açık Deniz Yüzme Ma­ra­to­nu ter­tip ko­mi­te­si­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.Ma­ra­to­na ka­tı­lan tah­mi­ni 500 spor­cu­nun ,em­ni­yet,deniz em­ni­ye­ti, sağ­lık ve diğer et­kin­lik­ler­de devam eden or­ga­ni­zas­yon­lar ile ödül tö­re­ni me­ra­sim­le­rin­de , yüzme ma­ra­to­nu­nun sı­kın­tı­sız geç­me­si ve genel an­lam­lar­da alı­nan ve alı­na­cak olan ted­bir­ler ko­nu­şu­la­rak ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı için ta­li­mat­lar ve­ril­di.Tür­ki­ye'nin tek kış yüzme ma­ra­to­nu olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme  Ma­ra­to­nun bu yıl ki te­ma­sı "'Şid­de­ti Değil, Sokak Hay­van­la­rı­nı Besle' slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Yarın 500 ' e yakın ka­tı­lım­cı ''Sokak hay­van­la­rı­na sahip çı­ka­lım,on­la­rı ko­ru­ya­lım" ''şid­de­ti değil, sokak hay­van­la­rı­nı bes­le­ye­lim'' te­ma­sıy­la dik­kat çek­mek ve far­kın­da­lık ya­rat­mak için yü­ze­cek­ler.
Kaymakam Mesut Çoban 13. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu heyecanını birlikte  yaşamak için  tüm Datça Halkımızı  yarın 11:00 da etkinliğin yapıldığı alan olan  Kumluk Plajımıza davet ediyorum  ''dedi.


Bu haber 508 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer