23-10-2017 16:50 GÜNDEM

BURCU ŞAHİN RESİM SER­Gİ­Sİ AÇIL­DI

İlçemiz İskele mahallesi liman mevkiinde bulunan liman sergi, salonunda cuma saat 17:00 da ve­ri­len bir kok­teyl ile açı­lan Burcu Şahin resim sergisi büyük ilgi gördü. Açı­lı­şa çe­lenk gön­de­ren Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,başkan yardımcısı İnci Bilgin ser­gi­yi ilgi ile gezip sa­nat­çı Burcu Şa­hi­n' i Ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı teb­rik etti.

BURCU ŞAHİN RESİM SER­Gİ­Sİ AÇIL­DI

4 yıl­dır Datça da ya­şa­yan Burcu Şahin uzun süren Mi­mar­lık ka­ri­ye­ri­ni 1996 da son­lan­dı­rıp kendi tabiri ile '' ken­di­ni öz­gür­ce ifade ede­bil­di­ği resimler yap­ma­ya baş­la­dığını , re­sim­le­rin­de le­ke­ler ve bu­nun­la bü­tün­le­şen fi­gür­le­rin oluş­tur­du­ğu boyut' un  önem taşıdığını, ​Ha­ya­ta dair  im­ge­le­rin öte­sin­de kadın hal­le­ri­nin be­tim­len­me­si ön plan­da­ olan resimler yaptığını belirten, Burcu Şahin an­la­şı­lır bir sa­nat­tan yana ol­ma­ya her zaman özen gös­ter­diğini söyledi.
1999 dan bu yana yurt içi ve yurt dı­şın­da 35 sergi açan sa­nat­çı­nın re­sim­le­ri resmi ve özel ko­lek­si­yon­lar­da bu­lun­mak­ta­dır. Açı­lı­şa UKKSA Baş­ka­nı Nev­zat Metin de ka­tıl­dı.
Liman Sergi sa­lo­nun­da­ki sergi 26 ekim saat 17 ye kadar açık ka­la­cak.
    (Rıza EZER)


Bu haber 652 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer