30-10-2018 12:18 GÜNDEM

BO­ĞA­LAR DATÇA SPOR İÇİN GÜ­REŞTİ ,GE­LECEK YILIN GÜREŞ AĞASI İSE 185 BİNE 20 AYLIK BEBEK ATEŞ USLU OLDU

Rıza EZER : Ge­le­nek­sel Datça Boğa gü­reş­le­ri, 13. defa Re­şa­di­ye Dört­yol Mey­da­nın­da ya­pıl­dı. Ge­lecek yılın Güreş Ağası açık ar­tır­ma usu­lüy­le kıran kı­ra­na ya­pıl­dı. 20 aylık Ateş bebek' in ba­ba­sı Yiğit Uslu 185 bin li­ray­la en yük­sek mik­ta­rı ve­re­rek ,oğlu Ateş Be­be­ği ge­lecek yılın Güreş Ağa­lı­ğı­na se­çil­di.

BO­ĞA­LAR DATÇA SPOR İÇİN GÜ­REŞTİ ,GE­LECEK YILIN GÜREŞ AĞASI İSE 185 BİNE 20 AYLIK BEBEK ATEŞ USLU OLDU


Bu yıl 13. defa dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel boğa gü­reş­le­ri Muğla ve il­çe­le­rin­den top­lam 140 bo­ğa­nın ka­tı­lı­mıy­la kıran kı­ra­na geçti. Akşam geç sa­at­le­re kadar devam eden ve Datça Spor ya­ra­rı­na dü­zen­le­nen boğa gü­reş­le­ri­nin bi­rin­ci­si Kanas isim­li boğa oldu.Gök­han Sezer'e ait Kanas isim­li boğa Aleks isim­li bo­ğa­yı ye­ne­rek bi­rin­ci­li­ği aldı. Süper baş gü­re­şin­de Datça'dan Savaş Tat­lı­ya ait Kara efe isim­li boğa Muğla Gö­ko­va dan Kerim Ka­ra­nın Simao isim­li bo­ğa­sı­nı ye­ne­rek bi­rin­ci oldu.
Ge­lecek yılın güreş ağası se­çi­min­de bu yıl tu­rizm­ci Yiğit Uslu'nun minik oğlu Ateş Yiğit oldu. Henüz 20 aylık olan Ateş bebek, ba­ba­sı ta­ra­fın­dan güreş ağası se­çi­mi­ne aday gös­te­ril­di. Ateş bebek, ya­pı­lan açık ar­tır­ma so­nun­da 185 bin li­ra­ya ge­lecek yılın güreş ağa­lı­ğı­na se­çil­di. Boğa gü­reş­le­rin­de ilk defa böyle bir du­rum­la kar­şı­la­şan or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si, küçük ağayı teb­rik ede­rek ağa­lı­ğı ona verdi.
Datça boğa gü­reş­le­ri­nin bu yıl da büyük ilgi gör­dü­ğü­nü ifade eden or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si baş­ka­nı Savaş Tatlı, “Bu bo­ğa­la­ra özel ba­kı­lı­yor. Bu bo­ğa­lar gü­reş­me­se hepsi ke­si­lir. Bal, pek­mez ve kuru üzüm gibi or­ga­nik be­sin­ler­le bes­le­ni­yor­lar. Her ye­tiş­ti­ri­ci bo­ğa­sı­nı ço­cu­ğu gibi sever” dedi.


Bu haber 4834 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer