19-11-2019 10:58 GÜNDEM

BİR DENİZ İKİ YAKA 'DANS­LAR­LA' KOL KOLA

Sebiha ARSLAN : Ba­lı­ke­sir'in Ay­va­lık il­çe­sin­de, 'Bir deniz iki yaka kol kola' slo­ga­nıy­la Ege Dost­luk Dans­la­rı bu­luş­ma­sı ya­pıl­dı. Ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe Datça'dan da çok sa­yı­da dans­çı ka­tıl­dı.

BİR DENİZ İKİ YAKA 'DANS­LAR­LA' KOL KOLA

 

Ba­lı­ke­sir'in Ay­va­lık il­çe­sin­de, 'Bir deniz iki yaka kol kola' slo­ga­nıy­la Ege Dost­luk Dans­la­rı bu­luş­ma­sı ya­pıl­dı. 16 Kasım Cu­mar­te­si günü Ege'deki dost­lu­ğu dans­la pe­kiş­tir­me ama­cıy­la 4'ün­cü­sü dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Datça'dan Boz­ca­ada' ya İstan­bul'dan Ay­va­lık ve Mi­dil­li'ye dans top­lu­luk­la­rı bir arada dans eder­ken, Ege'nin iki ya­ka­sı­nın dans kül­tür­le­ri­nin ben­zer­lik­le­ri ve et­ki­le­şi­mi de gün­de­me ge­ti­ril­di.Ay­va­lık Dans Aka­de­mi­si dans eğit­me­ni Can Çinte ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len iki gün­lük et­kin­li­ğin açı­lı­şı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ya­pıl­dı.
Ege'nin iki ya­ka­sı­na ait kül­tü­rün ortak yön­le­ri olan dans ve mü­zik­le­ri­nin tar­tı­şıl­dı­ğı et­kin­li­ğin bö­lü­mün­de ise, Cunda Kül­tür Mer­ke­zi'nde 'works­hop' ya­pıl­dı. Ay­va­lık Dans Aka­de­mi­nin sir­ta­ki ve zey­bek gös­te­ri­si­nin ar­dın­dan, Ça­nak­ka­le, Bursa, Ban­dır­ma, Di­ki­li, İstan­bul, An­ka­ra, Muğla, Ba­lı­ke­sir, İzmir ve Mi­dil­li top­lu­luk­la­rı­nın Cunda Pazar Yeri'ndeki gös­te­ri­le­ri halk ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­len­di.
Et­kin­li­ğin so­nun­da Cunda sahil ban­dın­da kol kola giren 104 kişi, 'Ha­sa­pi­ko' dansı oy­na­dı. Dans, geç­ti­ği­miz hafta ha­ya­tı­nı kay­be­den Milli Spor­cu ve Ay­va­lık Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Sa­ba­hat­tin Tatar adına ithaf edil­di.


Bu haber 321 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer