02-03-2021 14:51 GÜNDEM

BELEDİYE İMAR İŞLERİN'DE 2 TUTUKLAMA!

Sebiha ARSLAN : CHP Milas Be­le­di­ye­sin­de ' usul­süz ya­pı­la­rın rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da gör­mez­den ge­lin­di­ği id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan 4 şüp­he­li­den 2'si tu­tuk­lan­dı

BELEDİYE İMAR İŞLERİN'DE    2 TUTUKLAMA!

Edi­ni­len bil­gi­ye göre : İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) ekip­le­ri, Milas Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Yapı De­ne­tim' de ça­lı­şan bazı me­mur­la­rın, usul­süz ya­pı­la­ra rüş­vet kar­şı­lı­ğı göz yum­du­ğu­nu be­lir­le­di. Baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, şüp­he­li­le­re yö­ne­lik eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­len­di. Ope­ras­yon­da, be­le­di­ye ça­lı­şa­nı , A.F.A., H.G. ve A.A. ile mü­te­ah­hit A.A. ev­le­rin­de ya­ka­la­na­rak, gö­zal­tı­na alın­dı. Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­len şüp­he­li­ler­den be­le­di­ye ça­lı­şa­nı H.G. ve mü­te­ah­hit A.A., nö­bet­çi sulh ceza ha­kim­li­ğin­ce tu­tuk­lan­dı. Diğer 2 şüp­he­li ise adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­dı.


Bu haber 1293 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer