22-01-2021 16:01 GÜNDEM

85 YAŞ ÜZERİ VA­TAN­DAŞ­LAR EV­LE­RİN­DE VE HASTANE'DE AŞI­LAN­MA­YA BAŞ­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Bilim Ku­ru­lun­ca ha­zır­la­nan aşı­la­ma tak­vi­mi doğ­rul­tu­sun­da sağ­lık ça­lı­şan­la­rıy­la baş­lat­tı­ğı CO­VID-19 aşı uy­gu­la­ma­sın­da tüm Ülke ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi ,Datça'da ya­şa­yan 85 yaş üzeri va­tan­daş­lar aşı­la­nmaya başladı.

85 YAŞ ÜZERİ VA­TAN­DAŞ­LAR EV­LE­RİN­DE VE HASTANE'DE  AŞI­LAN­MA­YA BAŞ­LAN­DI

Aşı­la­ma­lar, 90 yaş üstü va­tan­daş­lar­da ol­du­ğu gibi yine ev­ler­de veya 182 'den ran­de­vu alı­na­rak sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da ya­pı­la­bi­li­yor. Sağ­lık du­rum­la­rı kont­rol edi­len 85 yaş üstü va­tan­daş­la­ra aşı uy­gu­la­nı­yor. Son­ra­sın­da aşı­la­nan kişi aler­jik re­ak­si­yon durumuna karşı  en az yarım saat gö­ze­tim al­tın­da tu­tu­la­rak sağ­lık du­ru­mu takip edi­li­yor.

HAS­TA­NE­'DE 5 AŞI ODASI MEV­CUT
Edi­ni­len bil­gi­ye göre , Datça'da 3 aşı­la­ma ekibi ,Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de 5 aşı odası mev­cut. Gün­lük aşı­la­ma ka­pa­si­te­si ise 480 ci­va­rı. 15 gün­lük sü­re­ içerisinde  il­çe­miz­de ya­şa­yan tüm 65 yaş üstü va­tan­daş­la­ra aşı­la­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek.
Datça'da tahmini olarak  85 üstü 850 civarı vatandaş bulunmakta.


Bu haber 785 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer