04-07-2019 13:39 GÜNDEM

1 TEMMUZ KA­BO­TAJ BAY­RA­MI ''YARIŞMA ETKİNLİĞİ''

Sebiha ARSLAN : 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı 93. yıl­dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı kapsamında Datça'da sabah saat 10.00 da Liman Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Cumhuriyet Meydanındaki Ata­türk'ün Anı­tı­na Çe­lenk ko­nul­ma­sı ile başlamış, saatler 10.30' u gösterdiğinde ise da­vet­li­ler ile bir­lik­te tekne ile de­ni­ze açı­la­rak Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ASB. ÜÇVŞ. Mu­ham­med Vakıf Arıcı ta­ra­fın­dan deniz şe­hit­le­ri­miz anı­sı­na de­ni­ze çe­lenk bı­ra­kıl­mıştı. (Bir önceki sayımızda çelenk sunma ve denize çelenk bırakma haberimizi yayınlamıştık.) Aynı gün Datça Liman'da saat 18.00 de ya­rış­ma­lar ile devam etti.( Gazetemizi yarışma etkinliğinden önce hazırladığımız için ''yarışma etkinliğini'' bu sayımızda paylaşıyoruz.)

1 TEMMUZ KA­BO­TAJ BAY­RA­MI ''YARIŞMA ETKİNLİĞİ''

 

Etkinlikte Datça Liman Baş­kan­lı­ğı tarafından Deniz Şe­hit­le­ri­mi­zin ruhuna lokma dök­tü­rülüp ikram edildi.
Önce ,yüzme ya­rış­la­rı üç kategoride gerçekleşti
Ço­cuk­lar :Er­kek­ler 8-12 yaş 30 metre ser­best
Kız­lar: 8-12 yaş 30 metre ser­best ka­te­go­ri­sin­de
Genç­ler: Er­kek­ler 13-18 yaş 50 metre ser­best
Ba­yan­lar 13- 18 yaş 50 metre ser­best ka­te­go­ri­sin­deBü­yük­ler Er­kek­ler 19 yaş ve üstü 100 metre ser­best

Ba­yan­lar 19 yaş ve üstü 100 metre ser­best ka­te­go­ri­sin­de ya­pıl­dı.
De­niz­ci­ler Halat Çekme Ya­rış­ma­sı, 5 ki­şi­den olu­şan ta­kım­lar ha­lin­de ya­pıl­dı.
Yağlı direk yarışmasında yine kıyasıya bir mücadele yaşandı.Yarışma alanı Datça Halkıyla doldu taştı
Gerçekleşen  ya­rış­ma­lar­da Datça Pro­to­ko­lü, de­re­ce­ye giren yarışmacılara  ödül­le­ri­ni da­ğıt­tı­lar. Kat­kı­da bu­lu­nan spon­sor­la­ra plaket taktim etti.  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,  Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan,  İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ASB. ÜÇVŞ. Mu­ham­med Vakıf Arıcı, Kay­ma­kam­lık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun, Kurum Amir­le­ri, Kap­tan­lar, va­tan­daş­lar, genç­le­rin ka­tı­lı­mıy­la, 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı 93. yıl­dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı coş­kuy­la kut­lan­dı.


Bu haber 552 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer