19-04-2019 18:42 GÜNDEM

KIR­MI­ZI IŞIK İH­LA­Lİ KAZA GE­TİR­Dİ!2 YARALI

Sebiha ARSLAN : Jan­dar­ma - Mig­ros Kav­şa­ğın­da mey­da­na gelen ka­za­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi al­tı­na alın­dı.

 KIR­MI­ZI IŞIK İH­LA­Lİ KAZA GE­TİR­Dİ!2 YARALI

Bugün saat 13.15 sı­ra­la­rın­da  ,Kazım Yıl­maz Bul­va­rı Jan­dar­ma kav­şa­ğın­da mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da iki hu­su­si oto­mo­bil kır­mı­zı ışık ih­la­li ya­pıl­ma­sı so­nu­cu çar­pış­tı.


Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ; Datça 'dan Mar­ma­ris is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te olan 10 DT 484 Pla­ka­lı bayan sü­rü­cü E.D, Bur­gaz mevki yö­nün­den kav­şa­ğı iler­le­mek­te olan M.O ida­re­sin­de­ki 34 SP 9335 Pla­ka­lı oto­mo­bi­le çarp­tı.Çarp­ma­nın et­ki­siy­le M.O ka­fa­sı­nı cama çar­pa­rak ya­ra­lan­dı.
Bayan sü­rü­cü­nün kır­mı­zı ışık­ta dur­ma­sı ge­re­kir­ken ha­re­ket et­me­si ne­de­niy­le ya­şa­nan ka­za­da iki araç­ta da maddi hasar ve ya­ra­lan­ma mey­da­na geldi.

Ka­za­yı gören çev­re­de­ki va­tan­daş­la­rın ih­ba­rı üze­ri­ne kaza ma­ha­li­ne 112 Acil ser­vis ve Polis ekip­le­ri sevk edil­di.
Bayan sü­rü­cü­nün ya­nın­da bu­lu­nan yolcu ise hafif ya­ra­la­na­rak Datça Dev­let Has­ta­ne­si­nde ,tedavisinin ardından taburcu oldu. Kendi yolunda ilerlemekte iken yaşadığı kaza sonucu ka­fa­sı­nı cama çar­pa­rak ya­ra­lan­an talihsiz sürücü ise ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet hastanesine sevk edildi.


Polis ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.


Bu haber 2013 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer