08-01-2019 17:53 GÜNDEM

DATÇA’DA SOĞUĞA ALDIRMADAN CAN DOSTLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR !

Sebiha ARSLAN : DATÇA 'DA GE­LE­NEK­SEL NOEL PA­ZA­RI NIN 12. DÜZENLENDİ Datça Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bu yıl 12. dü­zen­lenen Ge­le­nek­sel Noel Pa­za­rı, Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ne ,ait hay­van ba­rı­na­ğın­da­ki hayvanlarının yi­yecek ,ilaç ve te­da­vi mas­ra­fı kar­şı­la­mak ,katkı sağlamak adına 06 Ocak Pazar günü Datça Yat Li­ma­nı, Amfi Ti­yat­ro önün­de gerçekleşti.

 DATÇA’DA SOĞUĞA ALDIRMADAN CAN DOSTLAR  İÇİN SEFERBER OLDULAR !

Datça Hay­van Se­ver­ler Der­nek üye­le­ri ile gö­nül­lü­le­ri ,Datça halkı ve il­çe­de­ki yer­le­şik ya­ban­cı­la­rın des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen et­kin­li­ğin, stant ge­lir­le­ri , Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ne ,ait hay­van ba­rı­na­ğın­da­ki hay­van­la­rın yi­yecek ,ilaç ve te­da­vi mas­ra­fı kar­şı­la­mak amacıyla geleneksel olarak yılda iki defa düzenleniyor.

Dernek yetkilileri '' Ge­le­nek­sel ola­rak yap­tı­ğı­mız Noel Pa­za­rı­mı­zı bu sene 16 Ara­lık­ta ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­mıştık ama hava şartlarının yağmurlu olmasından dolayı 6 Ocak Pazar günü yapmaya karar verdik.Gün boyu ara ara yağmur yağdı . Hava çok soğuk ama can dostlarımız için yağmura çamura aldırmadan tüm stant arkadaşlarımız akşama kadar buradaydı. Der­ne­ği­miz bün­ye­sin­de­ki ba­rı­na­ğı­mız kıt kanat ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu­ra­da­ki stant sa­tı­şı­mı­zın tüm ge­li­ri ile bazı İngi­liz ,Alman, ve Datça Hal­kı­mız evde kul­lan­ma­dı­ğı he­di­ye­lik eş­ya­lar, evde ha­zır­la­nan yi­yecek - içecek ve teks­til ürün­le­ri­nin tüm ge­li­ri­ni ba­rı­na­ğı­mı­za ba­ğış­ta bu­lu­ndu. Der­nek ola­rak yine tüm ge­li­ri ba­rı­na­ğı­mı­za har­can­mak kay­dıy­la gün boyu ekmek arası sa­tı­şı ya­ptık.Emeği geçen katkı sağlayan alış veriş yapan,bağışta bulunan, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

SOKAK HAY­VAN­LA­RI AÇ KAL­MA­SIN'', ''BİR ÖĞÜN MAMA SEN­DEN OLSUN''
Datça Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu , E-Twin­ning (Av­ru­pa Okul Or­tak­lı­ğı) Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri de, 'Bir öğün mama sen­den olsun' slo­ga­nıy­la ,okul ida­re­ci­le­ri ve reh­ber öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te, Noel Pa­za­rında  stant açıp, satış yaptı. Ku­lü­bün, 'Sokak Hay­van­la­rı Aç Kal­ma­sın' pro­je­si kap­sa­mın­da ker­me­se ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, gün boyu dö­nü­şüm­lü ola­rak ,ev­le­rin­den ge­tir­dik­le­ri pasta,kek börek ve çö­rek­le­ri ev ve  giyim eş­ya­la­rı ile süs ve takı mal­ze­me­le­ri­nin satış ya­pa­rak tüm ge­li­ri ba­ğış­la­dı.
Ayrıca Neşeli Patiler Dans gurubu’ da dans gösterisiyle Noel Pazarına renk kattı.


Bu haber 576 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer