07-02-2019 18:21 GÜNDEM

DATÇA LİMA­NIN­DA BU­LU­NAN CA­RET­TA CA­RET­TA YAV­RU­SU KO­RU­MA AL­TI­NA ALIN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da 5 Şubat Salı ge­ce­si ya­şa­nan fır­tı­na , deniz can­lı­la­rı­nı da olum­suz et­ki­le­di.Dev dal­ga­la­ra ka­pı­lan bir yavru ca­ret­ta ca­ret­ta yö­nü­nü kay­be­dip sav­rul­du.?Hal­siz düşen yavru ca­ret­ta 'yı Çar­şam­ba sa­ba­hı erken sa­at­le­rin­de Datça Sahil Gü­ven­lik Ekip­le­ri ve Datça Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi gö­rev­li­le­rin­den Mus­ta­fa Özer ta­ra­fın­dan fark edi­le­rek, Datça Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğın­da ko­ru­ma al­tı­na alın­dı.

 DATÇA LİMA­NIN­DA BU­LU­NAN CA­RET­TA CA­RET­TA YAV­RU­SU KO­RU­MA AL­TI­NA ALIN­DI

Dal­yan'daki Deniz Kap­lum­ba­ğa­la­rı Araş­tır­ma Kur­tar­ma ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ni (DE­KA­MER) ara­yan Datça Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri Badem is­mi­ni koy­duk­la­rı yavru ca­ret­ta­yı, Dal­yan'dan gelen yet­ki­li­ye tes­lim etti.İlk be­lir­le­me­de 6-7 aylık ol­du­ğu ve sağ­lık­lı gö­rü­nen Badem araş­tır­ma ve bakım için Dal­yan İz­tu­zu Pla­jın­da te­da­vi al­tı­na alın­dığı ve te­da­vi­si ya­pıl­dık­tan sonra çip ta­kı­lıp doğal or­ta­mı­na bı­ra­kı­la­ca­ğı bil­gi­si verildi.
Yine aynı gün Burgaz Sahilinde  kıyıya vurmuş halde  23 -30 yaşlarında  iki dişi   caretta caretta ölü  bulundu.


Bu haber 432 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer