05-12-2018 22:29 GÜNDEM

CHP DATÇA İLÇE BAŞ­KA­NI AYTAÇ KURT'TAN KA­MU­OYU­NA DU­YU­RU

Sebiha ARSLAN : Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ( CHP) Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Kurt , bu gün saat 14:30 da (05.12.2018 Çarşamba ) DATÇA HABER GA­ZE­TEMİZE zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak, Ka­mu­oyu­na Du­yu­ru ve Basın Açık­la­ma­sın­da bu­lun­muş­tur.

 CHP DATÇA İLÇE BAŞ­KA­NI AYTAÇ KURT'TAN  KA­MU­OYU­NA DU­YU­RU

CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt' un açık­la­ma­sı şu şe­kil­de­dir.
''Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, İlçe Baş­kan­lı­ğı ola­rak, Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­la­rı­mız' dan biri olan Ser­kan İğci 30.11.2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le eksik ev­ra­kı­nı ta­mam­la­mış olup o ta­rih­ten iti­ba­ren, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­ımızdır.
Top­lam Aday Aday­la­rı­mı­zın Lis­te­si Şu Şe­kil­de­dir.
1.Gür­sel Uçar
2.?Cahit Yaka
3.?Alim Ka­ra­man
4.?Der­viş Aslan
5. Nec­det Akkuş
6. Irmak Ka­ra­man
7. Ser­kan İğci, - Kamuoyuna Saygiyla Duyurulur.Datca Cumhuriyet Halk Partisi Ïlçe Baskani Aytaç Kurt". Yapilan açıklamaya istinaden 04 Ara­lık 2018 ta­rih­li 1700 sa­yı­lı Datça Haber Ga­ze­te­mizde ya­yın­la­nan, Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­i Ser­kan İğci hak­kın­da ya­ptıgimız haber YALAN VE YAN­LIŞ BİR HABER DEGILDIR.

Bu haber 842 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer