04-01-2016 AYCAN AFACAN
AYCAN AFACAN

AYCAN AFACAN

DATÇA LEZZETLERİ:İÇİMİZİ ISITACAK KIŞ ÇORBASI

  2016 yı­lı­nın ilk pa­zar­te­si gü­nün­den mer­ha­ba­lar. 31 Ara­lık ge­ce­si­nin eğ­len­ce­sin­den sonra yor­gun­lu­ğu­mu­zu haf­ta­so­nu din­le­ne­rek atmış ol­ma­lı­yız. Datça'da ha­va­la­rın bu kadar soğuk ol­ma­sın­dan yola çı­ka­rak içi­mi­zi ısı­tan mis gibi bir kış çor­ba­sı­nın tam za­ma­nı­dır diye dü­şü­nü­yo­rum. 

  Yüz­yıl­lar ön­ce­sin­de dö­ne­min aziz­le­ri arpa ek­me­ği­ni suya ba­tı­rıp tuz­la­yıp yer­ler­miş. Çorba de­nil­di­ğin­de benim ak­lı­ma ilk gelen an­ne­an­ne­min sa­rım­sak­lı ve yeşil bi­ber­li tar­ha­na çor­ba­sı olu­yor. Her yıl özen­le yap­tı­ğı tar­ha­na­yı bütün bir kış bo­yun­ca afi­yet­le içi­yo­ruz. Tar­ha­na­nın sa­de­ce çor­ba­sı­nı da yap­ma­yız ailecek. Hiç duy­du­nuz mu bil­mi­yo­rum ama tar­ha­na soslu ma­kar­na ve aile­mi­zin ge­le­ne­ği ola­rak aile kah­val­tı­la­rı­mız­da tar­ha­na­lı haş­lan­mış yu­mur­ta ya­pa­rız. Bir de an­ne­an­ne­min "Aycan Çor­ba­sı" is­mi­ni ver­di­ği şeh­ri­ye­li tavuk çor­ba­sı var. O çorba da tar­ha­na çor­ba­sı gibi ol­duk­ça lez­zet­li. Kü­çük­ken çok se­ve­rek ye­di­ğim­den do­la­yı bu ismi ver­miş an­ne­an­nem çor­ba­ya.
 
Fakat yılın tam bu za­man­la­rın­da Datça'nın kış seb­ze­le­ri­nin ta­ze­li­ği ile içi­mi­zi sı­ca­cık ya­pa­cak, bur­nu­mu­za tüten ko­ku­su ile ru­hu­mu­zu yu­mu­şa­ta­cak bir kış çor­ba­sı daha iyi ola­cak­tır...
Mal­ze­me­ler:2 adet orta boy havuç
1 küçük boy pa­ta­tes
1 küçük boy soğan
Yarım su bar­da­ğı tel şeh­ri­ye
3 su bar­da­ğı tavuk suyu
2 su bar­da­ğı su
2 diş sa­rım­sak
3 yemek ka­şı­ğı Datça zey­tin­ya­ğı
İsteğe göre 1 yemek ka­şı­ğı biber sal­ça­sı, pul biber 
Ter­bi­ye­si için:
1 yemek ka­şı­ğı süt kre­ma­sı
Ha­zır­la­nı­şı:
İnce ince so­ğan­lar ve sa­rım­sak­lar kı­yı­lır. Zey­tin­ya­ğın­da sa­rım­sak ve soğan bir­lik­te so­te­le­nir. Ren­de­len­miş havuç ek­le­nir. Hafif kav­ru­lup yu­mu­şa­yın­ca tavuk suyu ek­le­nir. Kay­na­ma­ya yakın ren­de­len­miş pa­ta­tes ek­le­nir. 2 bar­dak sıcak su ilave edi­lir. Yak­la­şık 20 da­ki­ka kısık ateş­te kay­na­dık­tan sonra ha­vuç­lar kont­rol edi­lip şeh­ri­ye ilave edi­lir. İsteğe göre tuz ek­le­nir. Çor­ba­mız piş­tik­ten sonra 1 kaşık krema ilave edi­lir ve altı ka­pa­tı­lır.
 
   İsteğe göre te­re­ya­ğın­da salça ka­vu­rup ek­le­ye­bi­lir­si­niz ya da te­re­ya­ğın­da pul biber kız­dı­rıp ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Kro­ton ekmek ve ren­de­len­mis kaşar pey­ni­ri eş­li­ğin­de tav­si­ye edi­yo­rum. Afi­yet olsun içi­ni­zi sı­ca­cık sevgi ile dol­dur­sun. 


Bu yazı 5027 defa okunmuştur.AYCAN AFACAN Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer