01-01-1970 03:00 SİYASET

MUĞLA'NIN KADIN ADAYLARININ İKİSİ DE AK PARTİ'DEN

Muğla Mil­let­ve­ki­li Aday Elvan Göçer, Ça­lış­ma­la­rı­na Mem­le­ke­tin­den Baş­la­dı.

MUĞLA'NIN KADIN ADAYLARININ  İKİSİ DE AK PARTİ'DEN

İlçe­miz­de­ki va­tan­daş­la­rın'Bizim gız' diye hitap et­ti­ği AK Parti Muğla 3. sıra mil­let­ve­ki­li adayı Elvan Göçer, seçim ça­lış­ma­la­rı­na mem­le­ke­tin­den baş­la­dı. 

İlçe­miz ak parti Baş­kan­lı­ğı önün­de ka­la­ba­lık bir par­ti­li gu­ru­bu ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­la­nan Elvan Göçer, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Mil­let Mec­li­si ye­ni­le­ni­yor. 2001 ru­huy­la ge­li­yo­ruz. Sa­de­ce Muğla'nın değil, tüm ülke ka­dın­la­rı­mı­zın ve­ki­li ve söz­cü­sü ola­ca­ğım. 

Muğla'nın iki bayan ada­yın­dan bi­ri­si­yim. İki kadın ada­yın da AK Parti'den ol­ma­sı Par­ti­mi­zin ka­dın­la­ra olan bakış açı­sı­nın en güzel ör­ne­ği­dir. Diğer par­ti­ler­de kadın aday yok. 
Ben kadın ola­rak Datça'nın 

Mec­lis'teki sesi ola­ca­ğım. Ben Muğla'nın ve Muğ­la­lı­la­rın, her par­ti­li­nin ve­ki­li ola­ca­ğım. 
Bana 'Hadi gari bizim gız' de­di­ler. Bende hiz­met için yola çık­tım. Uma­rım siz­le­ri mah­cup etmem. He­pi­mi­ze ha­yır­lı olsun di­yo­rum” dedi.

İlçe­miz AK Parti Baş­ka­nı Meh­met Cen­net de, “Datça'mızın ye­tiş­tir­di­ği de­ğer­li kı­zı­mız Elvan Göçer'in aday­lı­ğın­dan do­la­yı çok mut­lu­yuz. 
Tüm Datça halkı ola­rak des­te­ği­miz ar­ka­sın­da ola­cak­tır. Biz ona 'Hadi gari bizim gız yürü' dedik. 

O'nu Muğla'nın mil­let­ve­ki­li ola­rak Mec­lis'te gör­mek is­ti­yo­ruz. Bunun için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız sür­dü­re­ce­ğiz. Yolu açık olsun di­yo­ruz” dedi.


Bu haber 1556 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer