16-04-2021 11:13 GÜNDEM

‘’CU­MA­LI MA­HAL­LE­MİZ­DE­Kİ ZEY­TİN­Lİ­ĞİN SA­TI­ŞI DUR­DU­RUL­SUN !’'

Sebiha ARSLAN : Cu­ma­lı Ma­hal­le sa­kin­le­ri, Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, ma­hal­le­le­ri Kababağ Mevkii 276 ada 64 parselde kayıtlı, içerisinde 117,14 m2 bina bulunan, 3874,56 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazı, Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 1,250,000,00' ye (bir milyon iki yüzelli bin TL) açık arttırma teklif usulüyle sa­tı­şa çı­kar­ma­sı­na karşı, Datça Be­le­di­ye­si­ne di­lek­çe ve 9 say­fa­lık imza (yak­la­şık 150 imza) top­la­ya­rak, Ma­hal­le­le­ri­nde bulunan ara­zi­nin sa­tı­şının dur­du­rul­ma­sı is­te­di.

‘’CU­MA­LI MA­HAL­LE­MİZ­DE­Kİ ZEY­TİN­Lİ­ĞİN SA­TI­ŞI DUR­DU­RUL­SUN !’'

Cumalı Mahalle Muh­ta­rı Semih Çukadar, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''9 Nisan Cuma günkü  Datça Haber Ga­ze­te­sin­de ya­yın­la­nan '' DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ İÇİNDE BİNA BU­LU­NAN ZEY­TİN­Lİ­Ğİ SA­TI­ŞA ÇI­KAR­DI'' ha­be­ri­niz ve yine aynı ga­ze­te­niz­de ya­yın­la­nan Datça Be­le­di­ye­si'nin ila­nın­da ma­hal­le­miz­ içerisinde  bina bulunan ara­zi­nin sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dik.

Ma­hal­le sa­kin­le­ri­miz, özel­lik­le­de genç­le­ri­miz ma­hal­le­miz­de bu­lu­nan bu ara­zi­nin ma­hal­le­miz ya­ra­rı­na bir faa­li­yet' te kul­la­nıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Ma­hal­le­mi­zin çok ek­sik­lik­le­ri var. O ara­zi­ye park, me­si­re yeri, ka­dın­la­rı­mı­zın, genç­le­ri­mi­zin ve ço­cuk­la­rı­mı­zın kul­la­na­bi­le­ce­ği bir alan ya­pıl­ma­sı­nı is­tiyoruz.​Yarın o ara­zi­yi alıp be­to­na çe­vi­ren kişi bizim ta­vu­ğu­mu­za ,ine­ği­mi­ze ke­di­mi­ze kö­pe­ği­mi­ze laf edecek, is­te­me­yecek. Daha önce ör­nek­le­ri­ni ya­şa­dık. Cu­ma­lı Ma­hal­le sa­kin­le­ri ola­rak, Mahallemizde bu­lu­nan ara­zi­mi­zin sa­tı­şı­nı is­te­mi­yo­ruz. O alanı ma­hal­le­miz ve mi­sa­fir­le­ri­mi­zin kul­la­na­bi­le­ce­ği bir alan ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Datça Belediyesine dilekçemizi ve  150 ' ye yakın imzamızı sunduk'' dedi.
DUYUMLARIMIZ , Başkan Gürsel Uçar 'ın  arazi satışının durdurulduğu ve yapılmayacağı yönde. Net bilgiyi bizler' de  21 Nisan Salı günü ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ihale  sa­tı­şında öğreneceğiz.


Bu haber 366 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer