01-01-1970 03:00 SİYASET

AK KADINLARDAN KOLLARI KUTLU DOĞUM HAFTASI İÇİN LOKMA

Geç­ti­ği­miz Hafta sonu Cu­mar­te­si günü İlçe­miz AK Parti Kadın Kol­la­rı Kutlu doğum Haf­ta­sı se­be­biy­le Hayır için lokma da­ğı­tıl­dı.

AK KADINLARDAN KOLLARI KUTLU  DOĞUM HAFTASI İÇİN LOKMA

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu önün­de ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­te, saat 12.00 ile 14.00 arası 500 ki­şi­ye lokma da­ğı­tıl­dı. Va­tan­daş­lar, AK Par­ti­li ka­dın­la­rın lokma da­ğı­tım et­kin­li­ği­ne bü­yükm ilgi gös­ter­di.

AK Parti ilçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Tuba Çolak Öne­ren, Hz. Mu­ham­med'in dün­ya­ya teş­rif­le­ri olan Mev­lid-i Ne­be­vî­ni, asır­lar­dır mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan 'Mev­lid Kan­di­li' ola­rak kut­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı, yüz­yıl­lar önce bir ilim ve kül­tür bay­ra­mı şek­lin­de kut­la­nan mev­lid ge­le­ne­ği­ni can­lan­dır­mak ama­cıy­la, Pey­gam­be­ri­mi­zin doğum gü­nü­nü içine alan haf­ta­yı 'Kutlu Doğum Haf­ta­sı' ola­rak ilân et­ti­ği­ni be­lir­ten Öne­ren, “Biz de Kutlu Doğum Haf­ta­sı ne­de­niy­le hayır yap­mak is­te­dik, bu ne­den­le de lokma dök­tü­re­rek va­tan­daş­la­ra da­ğı­tı­yo­ruz. 
Tüm Datça hal­kı­nın Kutlu Doğum Haf­ta­sı­nı kut­lu­yo­rum” dedi.  


Bu haber 1619 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer