12-05-2020 Orhan Keskinsoy

“Cen­net an­ne­le­rin ayak­la­rı al­tın­da­dır” HADİS-İ ŞERİF
“Hiç­bir süs ve mak­yaj bir ka­dı­nı, ana­lık sev­gi­bi kadar gü­zel­leş­ti­re­mez” EMİLE ZOLA
“An­ne­siz kalan bir yu­va­nın ne kıy­me­ti var­dır” ADAL­BERT VON CHAMİSSO
“Bana iyi an­ne­ler ve­ri­niz,size iyi va­tan­daş­lar ve­ri­yim”NA­POL­YON BO­NA­PART
“An­ne­ler her şeyi gör­me­se­ler bile, kalp­le­riy­le du­yar­lar” A.?N.?OST­ROVSKİ
“Ha­yat­ta oku­du­ğum en kıy­met­li kitap, an­nem­dir”AB­RA­HAM LİNCOLN
“Anne kalbi ço­cu­ğun oku­lu­dur”HENRY WARD
“En ha­ri­ka ses anne se­si­dir” J.W. GO­ET­HE
“An­ne­si iş­le­ri­ne ka­rış­ma­ya devam et­tik­çe, hiç kimse yaşlı de­ğil­dir”PAUL HOVEY
“An­ne­ler, ta­bi­at icabı taraf tu­tar­lar”WİLLİAM SHA­KES­PE­ARE
“Bütün an­ne­ler, kırk ya­şın­da­ki kız­la­rı­na “küçük kızım” der­ler”BAL­ZAC
“Bir anne yü­re­ği,di­bin­de daima af bu­lu­nan bir uçu­rum­dur”BAL­ZAC
ANA­DO­LU'DA ANA­LAR İÇİN HANGİ ATA­SÖZ­LERİ SÖY­LENİYOR…
“Ana­lar bakar bahta, kız­lar çıkar tahta”
“Ana­nın çık­tı­ğı dala, kız sal­lan­gaç kurar”
“Ana­sız çocuk, ka­nat­sız kuş gi­bi­dir”
“Ana­sız kuzu me­le­mez”
“Ana ta­vu­ğa kış deme, civ­civ­le­rin­den olur­sun”

Dün­ya­nın tüm güzel söz­cük­le­rin, cüm­le­le­ri­ni bul­sam, sizin için söy­le­sem, mut­la­ka nok­san kalır. Ana­lar için ne desem azdır.
An­ne­le­re bir gün yet­mez. Tüm gün­ler an­ne­ler gü­nü­dür.
Sim­ge­sel de olsa
 AN­NE­LER GÜNÜ'nü kut­la­rım.


Bu yazı 1062 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer