07-05-2020 Orhan Keskinsoy

Ne gü­zel­miş.
O yok­sul­luk yıl­la­rın­da, mut­la­ka yu­mur­ta­mız olur­du!
Sabah erken kal­kıp,7 ka­pı­dan su top­lar­dık.
En uğur­lu ge­lecek bi­ri­nin ilk gelen ol­ma­sı­nı is­ter­dik.
Çar­şam­ba'nın ba­tı­sın­dan, do­ğu­su­na, De­ğir­men­ba­şı'na, de­ğir­men­ler­de­ki bent­ler üze­rin­den at­la­mak için, yüz­ler­ce, bin­ler­ce genç akar­dı o gün.
Yani Hıd­rel­lez kut­la­nır­dı.

ÜÇ FİDAN­DAN SONRA…
Fi­dan­lar top­ra­ğa di­ki­lin­ce in­san­lar mutlu olur.
Ama fi­dan­lar top­ra­ğa gö­mü­lün­ce kimse mutlu ola­maz.
O ,6 ma­yıs­tan sonra biz ailecek, hıd­rel­lez kut­la­ma­sı yap­ma­yız. Unut­muş gi­bi­yiz.
6 Ma­yıs­lar­da bir ya­nı­mız acır, kal­bi­miz sı­kı­şır.
Bu 6 Mayıs'ta da öyle olu­yor.
Ül­ke­min ba­ğım­sız­lı­ğı için yola çık­mış­lar­dı.
Hay­dut­lar ve şa­ki­ler ta­ra­fın­dan yol­la­rı ke­sil­di.
O gün­den sonra ül­ke­min her ya­nın­dan irin­ler, kan­lar ak­ma­ya baş­la­dı!
Bu­gün­le­re, o gün­ler­den gel­dik.
Bugün; on­la­rı idam eden­le­rin,et­me­le­ri­ne yar­dım eden­le­rin,
Her şey­le­ri var. mal­la­rı mülk­le­ri, yat­la­rı,kat­la­rı,uçak­la­rı; ya­la­ka med­ya­la­rı, ya­zar­la­rı var. Ama vic­dan­la­rı yok!
Bir ne­le­ri yok bi­li­yor mu­su­nuz?
Bir tek Deniz Gez­miş'leri, Yusuf Aslan'ları, Hü­se­yin İnan'ları yok.
Bir tek Mahir Ça­yan­la­rı, İbra­him Kay­pak­ka­ya­la­rı yok…
Aşk olsun Sana(size) çocuk(lar)
He­pi­ni­zi sevgi ve say­gıy­la anı­yo­rum.


Bu yazı 1239 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer