18-10-2019 Orhan Keskinsoy

*Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı de­net­le­di..
*618 fir­ma­da sah­te­ci­lik sap­tan­dı.
*Sahte ürün sa­yı­sı 1211
*Bun­la­rın 130'u İstan­bul, 73'Ü An­ka­ra, 123'ü İzmir,101 adedi Adana,56 sı Di­yar­ba­kır,65 adedi de Bursa'da..

 


Bun­lar buz­da­ğı­nın gö­rü­nen yüzü. Gö­rün­me­yen o kadar bozuk,sağ­lı­ğa za­rar­lı gıda ve gıda mad­de­si var ki, ga­ze­te­miz­de bun­la­rı zaman zaman yaz­dık. Hatta dedik ki “süt­süz pey­nir ye­di­ği­ni­zi bi­li­yor mu­su­nuz” o bile oldu! Hala da var.
Bu sah­te­kar­lık­la­rın ba­şın­da,
-İşlen­miş et ve et ürün­le­ri(Sucuk,salam vb) ge­li­yor
-En fazla katkı ya­pı­lan ürün­le­rin ba­şın­da bi­rin­ci sı­ra­da Zey­tin­ya­ğı; içine çiçek ya­ğı­nı bı­ra­kın dana kötü yağ­lar ,ör­ne­ğin palm yağı bile ka­tı­lı­yor.
-İkinci sı­ra­da bal ge­li­yor. Şeker olsa öpün ba­şı­nı­za koyun. NBŞ(Ni­şas­ta Bazlı Şeker) dahil neler neler ka­tı­lı­yor..
Bazı çar­pı­cı ör­nek­ler ver­mek is­ti­yo­rum.
Ör­ne­ğin,adına BE­RE­KET gıda diyen bir iş­let­me­ci lah­ma­cu­na sa­ka­tat kat­mış
Bir res­to­ra­nın yap­tı­ğı köfte har­cın­da domuz eti bile çıktı!
Su­cu­ğun ana­va­ta­nı denen Af­yon­ka­ra­hi­sar'da sahte,kat­kı­lı sucuk üre­ti­ci­le­ri tes­pit edil­di. Bu işi düz­gün ya­pan­la­rı ayı­rı­yo­rum.
Şimdi bu­ra­ya yaz­ma­ya kalk­sam,on­lar­ca sayfa tutar. Bunu siz de oku­maz­sı­nız,baş­ka­la­rı da…
Ama,bazı küçük öne­ri­ler­de bu­lu­na­ca­ğım.
-Bal ala­cak­sa­nız,mut­la­ka ta­nı­dı­ğı­nız,gü­ven­di­ği­niz bir yer­den alın
-Çam balı ye­me­yin!
-İşlen­miş et ürün­le­ri­ne dik­kat edin. Hazır döner,sucuk,salam,ve ben­ze­ri ürün­le­ri tü­ket­me­yin.
Bizi ara­yın. Sorun.?Yu­mur­ta dahil size bilgi ve­re­lim…


Bu yazı 4570 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer