14-01-2020 Orhan Keskinsoy

Hızlı tü­ke­ti­yo­ruz.
Aşk ya­par­ken ya­ka­la­nı­yor­lar!
Bugün se­vi­şip,yarın ay­rı­lı­yor­lar…
Tıpkı fast food ye­mek­ler gibi.
Ben de bi­li­yo­rum,Kerem ile Aslı, Fer­hat ile Şirin, Elif ile Mah­mut, Leyla ile Mec­nun dö­nem­le­ri­nin sona er­di­ği­ni. Belki de bu kah­ra­man­lar hiç ol­ma­dı.
Ama, bizim ül­ke­miz bir tuhaf oldu! Hem git­tik­çe tu­tu­cu­la­şı­yor, hem de böyle fast food iliş­ki­ler dö­nem­le­ri ya­şı­yo­ruz.
Ben artık ger­çek sev­gi­ye aşk de­mi­yo­rum, ben artık sev­da­lı­la­ra aşık­lar de­mi­yo­rum. Bakın size bir ger­çek sevda hi­ka­ye­si an­la­ta­yım;
SEVDA GEREKİRSE KENDİNİ OR­TA­YA KOY­MAK­TIR;
İki genç,mo­to­sik­let­te git­mek­te­dir. Yokuş aşağı iner­ler­ken, de­li­kan­lı di­rek­si­yon­da­dır. Mo­to­sik­le­tin hızı git­tik­çe art­mak­ta­dır. Kız ar­ka­da­şı(sev­gi­li­si)
-Bi­raz yavaş ola­maz mısın? De­dik­çe de­li­kan­lı daha da hız­lan­mak­ta­dır.
Bir ara de­li­kan­lı ,kıza şöyle der:
-Ba­şım­da­ki kaskı al,ba­şı­na geçir!
Kız şaş­kın ba­kış­lar ara­sın­da kaskı de­li­kan­lı­dan alır, ba­şı­na ge­çi­rir.
Bir zaman sonra bir yere çar­par­lar. Kız hafif ya­ra­lar­la kur­tu­lur. De­li­kan­lı felç olur.(Hi­ka­ye­de ölü­yor. Ben kıyıp öl­dü­re­me­dim)
Peki de­li­kan­lı neden o kadar hızlı gi­di­yor­muş? An­la­dı­nız . Fren­ler bo­şal­mış. Ola­ca­ğı bil­di­ğin­den sev­da­lı­sı­na kas­kı­nı ver­miş. Yani ca­nı­nı!
Sevda budur işte!
Kerem gibi yan­mak­tır!
Mec­nun gibi çöl­le­re düş­mek­tir…
Genç­ler ger­çek­ten se­vi­yor­sa­nız,fast food gibi değil,anne ye­me­ği gibi sevin!
“Amaç sevgi uğ­ru­na ölmek değil,uğ­run­da ölü­necek sevgi bul­mak­tır(Sha­kes­pe­are)


Bu yazı 1060 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer