19-03-2020 Orhan Keskinsoy

*İsmet paşa'ya ilk kim Sağır dedi?
*DP ve onun iz­lek­le­ri AP,ANAP ve AKP bunu nasıl sür­dür­dü.?
Belki ilk kez du­ya­cak­sı­nız. İsmet paşa'ya ilk kez kim,ne­re­de Sağır de­miş­tir?
İsmet Paşa ve be­ra­be­rin­de­ki heyet Lozan gö­rüş­me­le­ri­ne gider. Odaya gir­di­ğin­de, ma­sa­ya bir bakar, di­zi­liş ve Türk he­ye­ti­nin otu­ra­ca­ğı yer çok ama çok kötü di­zayn edil­miş­tir. Bunu gören İsmet paşa;
-Sa­lon tam ha­zır­lan­ma­mış ga­li­ba, siz ha­zır­lı­ğı­nı­zı yapın,öyle gi­re­lim…der ve ma­sa­ya otur­maz.
İngi­liz em­per­ya­liz­mi­nin o şı­ma­rık,bur­nun­dan kıl al­dır­maz,yı­lı­şık ko­mu­ta­nı, dip­lo­ma­tı Lord Cur­zon şöyle der:
-Sa­ğır ka­zan­dı!
Tab*İsmet paşa'ya ilk kim Sağır dedi?
*DP ve onun iz­lek­le­ri AP,ANAP ve AKP bunu nasıl sür­dür­dü.?
Belki ilk kez du­ya­cak­sı­nız. İsmet paşa'ya ilk kez kim,ne­re­de Sağır de­miş­tir?
İsmet Paşa ve be­ra­be­rin­de­ki heyet Lozan gö­rüş­me­le­ri­ne gider. Odaya gir­di­ğin­de, ma­sa­ya bir bakar, di­zi­liş ve Türk he­ye­ti­nin otu­ra­ca­ğı yer çok ama çok kötü di­zayn edil­miş­tir. Bunu gören İsmet paşa;
-Sa­lon tam ha­zır­lan­ma­mış ga­li­ba, siz ha­zır­lı­ğı­nı­zı yapın,öyle gi­re­lim…der ve ma­sa­ya otur­maz.
İngi­liz em­per­ya­liz­mi­nin o şı­ma­rık,bur­nun­dan kıl al­dır­maz,yı­lı­şık ko­mu­ta­nı, dip­lo­ma­tı Lord Cur­zon şöyle der:
-Sa­ğır ka­zan­dı!
Tabii de­va­mı var. İsmet paşa masa üze­rin­de Türk bay­ra­ğı ol­ma­dı­ğı­nı da fark eder. Ve masa al­tın­da­ki bay­ra­ğı alır,şöyle der:
-Ga­li­ba unut­muş­su­nuz. Şöyle bir yere ko­ya­lım der. Ve bay­ra­ğı­mı­zı en gö­rü­len yere koyar.
Tür­ki­ye SAĞ'ı, bu em­per­ya­list­le­rin sö­zü­nü alır, İsmet paşa'ya kız­dık­la­rın­da Sağır şöyle,sağır böyle diye kü­çüm­se­me­ye kal­kar­lar­dı!
Oysa;
Bazen bir tek mermi at­ma­dan, bir tek söz et­me­den,bile sa­va­şı ka­za­nır­sı­nız. İşte buna dip­lo­ma­si denir.
Ne diyor şim­di­ki­ler bun­la­ra:
-Mon­şer! İki ayyaş falan
Eğer Rusya'da mon­şer­ler ol­say­dı bu kadar yal­nız kal­maz­dı­nız, bu kadar aciz du­ru­ma düş­mez­di­niz.ii de­va­mı var. İsmet paşa masa üze­rin­de Türk bay­ra­ğı ol­ma­dı­ğı­nı da fark eder. Ve masa al­tın­da­ki bay­ra­ğı alır,şöyle der:
-Ga­li­ba unut­muş­su­nuz. Şöyle bir yere ko­ya­lım der. Ve bay­ra­ğı­mı­zı en gö­rü­len yere koyar.
Tür­ki­ye SAĞ'ı, bu em­per­ya­list­le­rin sö­zü­nü alır, İsmet paşa'ya kız­dık­la­rın­da Sağır şöyle,sağır böyle diye kü­çüm­se­me­ye kal­kar­lar­dı!
Oysa;
Bazen bir tek mermi at­ma­dan, bir tek söz et­me­den,bile sa­va­şı ka­za­nır­sı­nız. İşte buna dip­lo­ma­si denir.
Ne diyor şim­di­ki­ler bun­la­ra:
-Mon­şer! İki ayyaş falan
Eğer Rusya'da mon­şer­ler ol­say­dı bu kadar yal­nız kal­maz­dı­nız, bu kadar aciz du­ru­ma düş­mez­di­niz.


Bu yazı 2459 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer