12-03-2020 Orhan Keskinsoy

*Ka­dın­la mü­zi­ğin yaşı ol­maz-Oli­ver Golds­mith/Yan­lış­lık­lar Ge­ce­si
*Ka­dın­lar sa­de­ce insan ol­duk­la­rı için bile o kadar me­sut­tur­lar ki…On­la­rı ille şey­tan­lar veya me­lek­ler ha­li­ne koy­ma­ya ne diye ça­lı­şı­rız sanki?”...?Art­hur Sch­nitz­ler/Gönül Eğ­len­ce­si
*Se­vi­len kadın,bütün ka­dın­la­rın daima en gü­ze­li değil midir?” Ho­no­re de Bal­zac/Va­di­de­ki zam­bak
*Ha­va­yı gel­di­ği gibi, rüz­ga­rı es­ti­ği gibi ka­dı­nı ol­du­ğu gibi kabul edin”-Alf­red de Mus­set/Bir Za­ma­ne Ço­cu­ğu­nun İti­raf­la­rı

KA­DIN­LAN İÇİN KİM NE DEMİŞ?
*Dün­ya­da gör­dü­ğü­nüz her şey ka­dı­nın ese­ri­dir” –M.?Kemal Ata­türk
*Kadın,dün­ya­ya ege­men olan bir tut­ku­dur”-Ba­kaç
*Hayat iş­le­rin­de kadın kalbi, erkek ka­fa­sın­dan daha akıl­lı­dır”-G. Gar­dony
*Ka­dın­la­rın göz­ya­şın­dan daha çabuk ku­ru­yan bir şey yok­tur”- Fran­sız Ata­sö­zü
*Şa­ra­bı,ka­dı­nı,şiiri ve mü­zi­ği sev­me­yen bütün ha­ya­tın­ca bir ahmek kalır”-Go­et­hi
*Erkek sev­di­ği ka­dı­nı üz­mek­ten sa­kın­ma­lı­dır. Gül kok­la­nır,fakat hır­pa­lan­maz”-Fu­zu­li
*Ka­dın­sız bir erkek,ho­roz­suz bir ta­ban­ca gi­bi­dir; er­ke­ği ateş­le­yen ka­dın­dır”-V. Hugo
*Er­kek­ler­le ya­rı­şı­yor­sun ve ya­rış­ma­ya gerek yok; sen üs­tün­sün zaten. Şiir yaz­ma­na gerek yok,şiir sen­sin. Sev­gin senin mü­zi­ğin­dir. Sev­gin­le bir­lik­te çar­pan kal­bin senin dan­sın­dır. -Osi­to 


Bu yazı 1666 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer