03-03-2020 Orhan Keskinsoy

Ne yalan söy­le­ye­yim,ben ba­lı­ğa limon sı­kıl­maz bi­li­yor­dum. Hatta Sa­rı­yer'de bir ba­lık­çı­dan sı­kıl­ma­ya­ca­ğı­na dair bir de hi­ka­ye din­le­miş­tim.
Ama artık bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lın­mış bir ger­çek var. Balık li­mon­lu ye­nir­miş…
Oraya gel­me­den, konu ba­lık­tan açıl­mış­ken, biraz uka­la­lık ede­lim;
Balık ke­sin­lik­le una bu­la­nıp pi­şi­ril­mez­miş. Çünkü,una bu­la­nan balık he­te­ro­sik­lik amino asit (HMF) ge­çi­rir­miş ba­lı­ğa. Yani,bu asit, vücut hüc­re­le­ri­ne zarar ve­rir­miş.
O ne­den­le balık ız­ga­ra,fırın ve bu­ğu­la­ma şek­lin­de pi­şi­ril­me­liy­miş.
Limon sıkma işine ge­lin­ce; li­mo­nun için­de bu­lu­nan C vi­ta­mi­ni ve anti ok­si­dan­lar, ba­lı­ğın için­de­ki ome­ga-3 kul­la­nı­mı­nı art­tı­rı­yor. Ay­rı­ca ba­lı­ğın ze­hir­le­me ola­sı­lı­ğı­na karşı, vü­cut­ta­ki tok­sik et­ki­yi de azal­tı­yor. Ba­lı­ğa o ne­den­le limon sı­kıl­ma­lı­dır.
Ba­lı­ğın ya­nın­da soğan ol­maz­sa ol­maz­dır. Çünkü ,ba­lık­la yenen soğan ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­yor. Kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­yor. Yani gribe karşı balık ve soğan der­sek yan­lış olmaz. Ancak,her fay­da­nın bir de za­ra­rı var. Eğer gast­rit, ülser ve ref­lü­sü olan varsa, soğan sı­kın­tı­lı. Ama za­rı­nı ala­rak yen­me­si ve mide ko­ru­yu­cu­su alın­ma­sı tav­si­ye edi­lir.
Eğer balık ta­zey­se, ya­nın­da yo­ğurt ye­ne­bi­lir.
Ba­yat­sa ? diye sor­ma­yın! Çünkü siz bayat balık ye­mez­si­niz!
PEKİ BA­LIK­LA NEDEN HELVA?
Ba­lık­lar­da yük­sek oran­da iyot,demir,çinko gibi mi­ne­ral­ler var­dır. Balık yen­dik­ten sonra vücut yo­ru­lu­yor, hal­siz­lik baş­lı­yor. Yani kan şe­ke­ri dü­şü­yor. Balık yen­dik­ten sonra, kan şe­ke­ri dü­şük­lü­ğü­ne karşı sütlü tat­lı­lar tav­si­ye edil­mi­yor. Şer­bet­li tat­lı­lar da çok ağır ge­li­yor. Gel­sin ta­hin­li helva
Tabii tek neden bu değil. Hel­va­nın için­de­ki tahin bir ilaç­tır aynı za­man­da.
Tahin,de­niz­ler­de­ki kir­li­lik­ten do­la­yı, ba­lık­lar­da bi­ri­ken ağır me­tal­le­ri sı­fır­lı­yor. Rad­yas­yon­dan vü­cu­du ko­ru­yor.
BU KADAR HEL­VA­DAN SONRA SİZE ÇOK BASİT BİR FI­RIN­DA HELVA TARİFİ…
(Siz başka ta­rif­le­ri ara­yıp bu­la­bi­lir­si­niz, 20 nin üze­rin­de tarif var)
300 gram tahin hel­va­sı 1 li­mo­nun suyu, 1 çay bar­da­ğı süt, 1.5 tatlı ka­şı­ğı te­re­yağ
Hep­si­ni ka­rış­tı­rıp,iyice eze­rek,bir gü­ve­ce koyun. 180-190 de­re­ce fı­rın­da pi­şi­rin.
NOT: sakın 200 de­re­ce ve üze­rin­de bir şey pi­şir­me­yin!


Bu yazı 1516 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer