30-01-2018 Kemal Çamlıoğlu

sız­mı­şım ça­lış­ma odamda ma­sa­nın ba­şın­da sonra ya­ta­ğı­ma uzan­dı­ğı­mı ve üşü­ğü­mü ( aşa­ğı­ya inip kı­zı­ma yan­mı­yor mu ka­lo­ri­fer­ler de­di­ği­mi de) de ha­tır­lı­yo­rum, su içt­ği­mi de . sabah kalk­tı­ğım­da kabak çe­kir­de­ği çöp­le­ri yer­ler­dey­di ne­den­se çok se­vi­yo­rum bu ha­li­mi
pek iyi ge­li­yor bana uzun bir sus­kun­luk ar­ka­sın­dan yaz­mak , yaz­mak
sus­tu­ğum za­man­lar­da tüm ses­le­ri tüm ba­kış­la­rı orada ol­ma­sam da tı­nı­la­rı renk­le­ri gör­dü­ğü­mü bi­rik­tir­di­ği­mi bi­li­yo­rum ha­tır­lı­yo­rum.
ser­dar sus­muş­tu yıl­lar önce de­niz­de­ki ba­lı­ğın kulaç at­tı­ğı­nı duy­du­ğu­nu söy­le­miş­ti an­la­ma­mış­tım o vakit ... doğ­ruy­du ver­vi­ninb ser­çe­in insan de­niz­de­ki ba­lı­ğın kulaç at­tı­ğı­nı ta­nı­ma­dık yer­ler­de uçan bir gü­ver­ci­nin ser­çe­nin kabat se­si­ni du­yu­yor…
insan sus­tu­ğun­da her şeyi du­yu­yor
ol­ma­dı­ğı yer­ler­de ko­nu­şu­lan­la­rı da ne­fe­si de, hır­la­ma­la­rı da, ba­kış­la­rı da du­yu­yor...
insan sus­tu­ğun­da dünya olu­yor evren olu­yor
insan sus­tu­ğun­da ba­kı­ma muh­taç çocuk
insan sus­tu­ğun­da ih­ti­yar olu­yor
,insan sus­tu­ğun­da su olu­yor
insan sus­tu­ğun­da börtü böcek
insan sus­tu­ğun­da ateş su hava ve top­rak olu­yor..
insan sus­tu­ğun­da ka­rın­ca­nın ayak ses­le­ri­ni du­yu­yor
insan sus­tu­ğun­da bil­mem kaç km ile­ri­de­ki kuşun ka­na­dı­nı du­yu­yor insan sus­tu­ğun­da hüc­re­le­ri­ni du­yu­yor ev­re­ni du­yu­yor ..
.insan sus­ma­sı ağır pek ağır
ancak insan sus­tu­ğun­da be­de­li ne olur­sa olsun güzel şey­ler dü­yu­yor...
gö­rü­yor kok­lu­yor, renk­le­ni­yor...
ses­le­ri, ses­le­rin tı­nı­sı­nı , ko­ku­la­rı ko­ku­la­rın ren­gi­ni , insan sus­tu­ğun­da renk­le­rin ahenk­le dan­sı­nı, renk­le­rin se­si­ni, ve ko­ku­su­nu du­yu­yor..
. ve sonra ko­nuş­tu­ğun­da elden gel­dik­ce ya­zı­yor bi­ri­ken­le­ri, sus­kun­lu­ğun­da yaz­dık­la­rı­nı der­li­yor...
sus­mak el pence divan dur­mak de­ğil­dir.
sus­mak an­la­mak daha çok an­la­mak­tır..
sus­mak far­kın­da­lı­ğın baş­lan­gı­cı­dır
ba­zı­la­rı­na öre de­li­lik olsa da
sus­mak kabul et­mek­tir
sus­mak bir nevi
cafer abi­nin de­ği­mi ile
ruha re­lak­şın ma­saj­dır da
Bu yazı 2501 defa okunmuştur.Kemal Çamlıoğlu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer