02-08-2018 İ.Yekta Kolcu

Hı­zır­şah Kül­tür Evi ; il­çe­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len kül­tü­rel et­kin­lik­le­rin mer­ke­zi oldu.
Zaman zaman pro­fes­yo­nel hatta,usta sa­nat­çı­la­rın ver­dik­le­ri kon­ser­ler­le ,bu­ra­sı­nın po­pü­le­ri­te­si her gün ar­tı­yor.
Ta­ma­men ama­tör­le­rin oluş­tur­du­ğu : DATÇA KORO EVİ MAN­DOLİN KO­RO­SU 'nun kon­se­ri 28 Tem­muz 2018 Cu­mar­te­si günü , saat 21. de bu Kül­tür mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti.
Pek ka­la­ba­lık ol­ma­sa da ,seç­kin/gü­zi­de bir din­le­yi­ci gu­ru­bu­na ,man­do­lin­le­ri ve ses­le­ri ile ver­dik­le­ri kon­ser, iz­le­me­ye ve din­le­me­ye de­ğer­di.
Çok sa­mi­mi , içten bir ça­lış­ma­nın ör­nek­le­ri­ni ,ikin­ci ba­har­la­rı­nı ya­şa­mak­ta olan bu top­lu­luk­tan din­le­mek , ayrı bir keyif oldu.
Emeği geçen , her­ke­si teb­rik ede­rek, ayak­ta al­kış­la­mak he­pi­mi­zin gönül borcu ol­ma­lı.


Bu yazı 2652 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer