18-03-2019 20:08 GÜNDEM

VAN­LI­LAR DER­NEĞİ , KAY­NAŞ­MA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Sebiha ARSLAN : Datça' da ya­şa­yan Vanlılar ta­ra­fın­dan yeni ku­ru­lan ''Datça Van­lı­lar Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği'' , kay­naş­ma ye­me­ğin­de bir araya geldi.

VAN­LI­LAR DER­NEĞİ , KAY­NAŞ­MA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

 

Ocak ayın­da ku­ru­lan '' Datça Van­lı­lar Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği üye­le­ri ve gö­nül­lü­le­ri Per­şem­be günü (14.03.2019) akşam ye­me­ğin­de bir araya ge­le­rek, kay­naş­ma ye­me­ği yedi.?Gecede do­ya­sı­ya eğ­le­nen Van­lı­lar ,müzik eş­li­ğin­de ha­lay­lar çekip ,mü­zi­ğin rit­min­de do­ya­sı­ya eğ­len­di.

Der­nek Baş­ka­nı Le­vent Yavuz ,Say­man Kadir Yaşar ,Genel Sek­re­ter Sinan Söy­le­mez ,Baş­kan yar­dım­cı­sı ,Alim Koçak, Say­man yar­dım­cı­sı Zafer Keser,Sek­re­ter yar­dım­cı­sı, Bad­dal Pa­pat­ya, de­ne­tim ku­ru­lu Gül­te­kin Akçay, Fehmi Fatih ve Ferit Kanan'dan olu­şan der­nek yet­ki­li­le­ri, şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Ocak ayın­da Datça Van­lı­lar Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma, adı al­tın­da kur­du­ğu­muz der­ne­ği hep be­ra­ber bir arada ola­rak daha yakın ve daha sıkı olmak adına ,Dat­ça­'da ya­şa­yan tüm
 Van­lı­ hemşerilerimizi  bir araya top­la­ma­ya ça­lış­tık.

Bu der­ne­ği kur­ma­mı­zın tek amacı hep be­ra­ber yar­dım­laş­ma  ve da­ya­nış­manın daha sağ­lam ola­bil­me­si için­dir.Der­ne­ği­mi­zin ku­ru­lu­şunda emeği geçen  ve ye­me­ği­mi­ze ka­tı­lan mi­sa­fir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz'' .


Bu haber 755 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer