13-01-2021 13:25 GÜNDEM

VALİ TAVLI'DAN MUH­TAR­LA­RA 'VEFA' TE­ŞEK­KÜ­RÜ

Sebiha ARSLAN : Vali Orhan Tavlı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca Co­vid-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da so­ka­ğa çık­ma­la­rı­na kı­sıt­la­ma ge­ti­ri­len va­tan­daş­lar için oluş­tu­ru­lan Datça Vefa Sos­yal Des­tek Grubu'nda görev yapan 12 ma­hal­le Muh­ta­rı­na ,ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür bel­ge­si verdi.

VALİ TAVLI'DAN MUH­TAR­LA­RA 'VEFA' TE­ŞEK­KÜ­RÜ

Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı “ Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı son­ra­sı mil­le­ti­mi­zin ya­nın­da olduk. Gü­cü­müz yet­ti­ği kadar bu zorlu sü­reç­te sal­gı­nın ya­yıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. Kay­ma­kam­lı­ğı­mız ve diğer ku­rum­la­rı­mız­la ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lış­tık. İnşal­lah bu sü­re­ci hep bir­lik­te at­la­ta­ca­ğız. Va­li­miz Orhan Tavlı' ya ve biz­le­re bu sü­reç­te des­tek veren Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'a ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­ruz”


Bu haber 1057 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer