10-05-2019 12:42 GÜNDEM

TÜKETİCİ HAK­LA­RI DER­NEĞİ DATÇA ŞUBESİ BİR YE­MEK­TE BU­LUŞ­TU

Orhan KESKİNSOY : Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Datça Şu­be­si üye­le­ri ve der­nek dost­la­rıy­la or­tak­la­şa bir yemek yedi. Ye­me­ğin te­ma­sı, ör­güt­lü ve bi­linç­li tü­ke­ti­ci ol­mak­tı.

TÜKETİCİ HAK­LA­RI DER­NEĞİ DATÇA ŞUBESİ BİR YE­MEK­TE BU­LUŞ­TU

Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Datça Şu­be­si üye­le­ri ve der­nek dost­la­rıy­la or­tak­la­şa bir yemek yedi.
Ye­me­ğin te­ma­sı, ör­güt­lü ve bi­linç­li tü­ke­ti­ci ol­mak­tı.
Ye­me­ğin açı­lı­şın­da Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Datça Şube Baş­ka­nı Orhan Kes­kin­soy kısa bir ko­nuş­ma yaptı.
Kes­kin­soy:“ 1 mayıs gibi an­lam­lı bir günde bu­luş­mak,bir arada olmak, çok güzel…Siz­le­re uzun uzun Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı, Ka­nu­nu falan an­la­ta­cak de­ği­lim. Bu ye­me­ği ör­güt­lü ve zeki in­san­la­rın bir arada olma ye­me­ği ola­rak al­gı­la­ya­bi­lir­si­niz. Çok ka­la­ba­lık olmak, çok ör­güt­lü olmak an­la­mı­na gel­mek. Böyle na­di­de in­san­lar­la bir araya gel­mek asıl ör­güt­lü­lük­tür. Mus­ta­fa Kemal Ata­türk Kurt­de­re­li Meh­met Peh­li­va­nın dünya şam­pi­yo­nu ol­duk­tan sonra Çan­ka­ya Köşkü'nde ağır­lan­ma­sı sı­ra­sın­da şöyle bir ko­nuş­ma ya­pı­yor”Ta­rih­te kas­la­rı kuv­vet­li, sa­yı­la­rı fazla, be­yin­le­ri ge­liş­me­miş ulus­lar­la; sa­yı­la­rı az, kas­la­rı zayıf, ancak be­yin­le­ri ge­liş­miş ulus­lar karşı gel­miş­ler­dir. Gö­rül­müş­tür ki, kas­la­rı zayıf, sa­yı­la­rı az, be­yin­le­ri ge­liş­miş ulus­lar; sa­yı­la­rı çok, kas­la­rı kuv­vet­li, ancak be­yin­le­ri az ge­liş­miş ulus­la­rı hep yen­miş­ler­dir. İşte ben onun için SPOR­CU­NUN ZEKİ ÇEVİK VE AH­LAK­LI­SI­NI SEVERİM….”
Benim kas­la­rı zayıf dost­la­rım, sizin ze­ka­nız ve ör­güt­lü güce ina­nan dav­ra­nı­şı­nı­zı se­lam­lı­yo­rum. “
Zafer Balık Res­to­ran(İskan­dil Balık Evi) bir­bi­rin­den zen­gin me­nü­süy­le ge­ce­ye ka­tı­lan­la­rı çok mutlu etti.


Bu haber 418 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer